Zoek op

vertrouwensrelatie

verhouding tussen mensen waarbij vertrouwen een grote rol speelt. Bijv. in een reclamespotje de volgende zin: bedrijf X, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vertrouwensrelatie

vertrouwensrelatie

De verhouding tussen advocaat en cliënt is een zogenoemde vertrouwensband. Zonder dat vertrouwen kan er niet gewerkt worden. Als een cliënt zijn advocaat niet vertrouwt, en hem dus informatie onthoudt, dan kan dat funeste gevolgen hebben voor de zaak. In de paragraaf over Bureaus voor Rechtshulp werd al aangegeven dat, indien een dergelijke vertr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977
Geen exacte overeenkomst gevonden.