Zoek op

opstand

politiek: verzet door een grote groep mensen. Bijv. naar aanleiding van de wijzigingen in de sociale voorzieningen door ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/opstand

Opstand

zie Tachtigjarige oorlog .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/opstand

opstand

de opstand zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈɔpstɑnt] Verbuigingen:   opstand|en (meerv.) met veel mensen tegelijk duidelijk maken dat je de omstandigheden niet meer aanvaardt Voorbeelden:   `in opstand komen tegen iets`, `De opstand in de gevangenis werd...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/opstand

OPSTAND

1) Bestek 2) Burgeroorlog 3) Insurrectie 4) Muiterij 5) Omwenteling 6) Opkomst 7) Opleving 8) Oproer 9) Opstootje 10) Protest 11) Rebellie 12) Rel 13) Revolte 14) Revolutie 15) Stijging 16) Tegenstand 17) Uiting van misnoegen 18) Verzet 19) Volksoproer 20) Volksverzet 21) Vuistgevecht 22) Weerstand 23) Winkelbetimmering 24) Winkelinrichting 25) Zic...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OPSTAND/1

Opstand

Een opstand of rebellie is het in verzet komen tegen een autoriteit. Een opstand kan zich uiten in diverse vormen van gedrag, variërend van burgerlijke ongehoorzaamheid tot gewapend verzet. Een succesvolle opstand kan leiden tot een revolutie of een bevrijding. Iemand die in opstand komt heet opstandeling of rebel. Een lokale opstand wordt wel op...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Opstand

opstand

in het water of op de oever vast opgestelde vertikale paal of overeenkomstige constructie ten behoeve van de scheepvaart. De opstanden kunnen lichten, vaarwegmarkeringen of verkeersborden dragen. Men kent onder meer de lichtopstand, de havenopstand, kribbakens, geleidelichten, enz
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=oph

opstand

oproer, verzet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/opstand

opstand

het tegen iets of iemand in verzet komen vb: toen er geen eten meer was, kwamen de mensen in opstand
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=opstand

Opstand

Een georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag. Valt onder het begrip 'groot molest' en schade, die als gevolg hiervan is ontstaan, is in de regel van verzekeringen uitgesloten (maar bij goederentransportverzekering op verzoek wel verzekerbaar). Zie ook `Molest`, `Oorlogsrisico`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Opstand

Ook: Nederlandse Opstand.
Opstand van de Nederlandse gewesten tegen hun landsheer, lopend van 1568 tot 1648. De veldtochten van de graven Adolf en Lodewijk van Nassau in 1568 en volgende jaren waren de eerste georganiseerde acties voor vrijheid en zelfstandigheid. Holland en Zeeland onttrokken zich in 1572 als eersten aan het bewind van landvoog...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Opstand
Geen exacte overeenkomst gevonden.