Zoek op

volksverzekering

algemeen overheid: Wettelijke regeling die onder nadere voorwaarden alle ingezetenen aanspraak op een sociale uitkering ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=volksverzekering

volksverzekering

verzekeringsrecht: wettelijk verplichte algemene verzekeringen die het hele volk omvatten. Bijv. AOW, ANW, AWBZ. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/volksverzekering

volksverzekering

de volksverzekering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['vɔlksfərzekərɪŋ] Verbuigingen:   volksverzekering|en (meerv.) verplichte sociale verzekering voor alle burgers van een staat Voorbeeld:   `De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een voorbe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/volksverzekering

Volksverzekering

Een verzekering waarvoor in principe iedere inwoner verzekerd is.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2785

Volksverzekering

Sociale verzekering waarbij in beginsel alle ingezetenen, het volk, verzekerden zijn. Levensverzekering die strekt tot een voorziening in de gebruikelijke uitvaartkosten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.