Zoek op

vorming

vorming zelfst.naamw. het ontstaan, het ontwikkelen, het maken. onderwijs het onderwijs, het aanleren    Voorbeeld: `Het is zeer verkeerd om menschen die zonder geneeskundige vorming, alleen in het bezit zijn van eenige heelkundige kennis, tot de studie of tot het examen in de verloskun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vorming

VORMING

1) Formatie 2) Formering 3) Onderwijs 4) Ontplooiing 5) Ontstaan 6) Ontwikkeling 7) Opleiding 8) Oprichting 9) Opvoeding 10) Schepping 11) Scholing 12) Schoolopleiding 13) Soort cursus 14) Vooruitgang 15) Wording
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VORMING/1

Vorming

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Vorming``] Er moet een groot onderscheid bestaan tusschen de eischen die men aan eenen veldheer en die, welke men aan een gewoon soldaat doet en met de verschillende sporten, die deze uiterste grenzen van de militaire hierarchie van elkander scheiden, zal dit natuurlijk eveneens het geval zijn. De versc...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0023.htm

Vorming

Proces in de persoon waardoor deze komt tot het ontwikkelen van een eigen identiteit en tot een bewuste plaatsbepaling en zelfstandig kunnen hanteren van de eigen mogelijkheden in sociale relaties en handelingen, het kunnen hanteren van de eigen mogelijkheden in diverse levenssituaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

vorming

het geven van een vorm aan iets, het maken ervan vb: de vorming van een kabinet nam 3 maanden in beslag
het ontstaan ervan vb: de opvoeding draagt bij aan de vorming van het karakter
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vorming
Geen exacte overeenkomst gevonden.