Zoek op

Thema

Thema is een Afrikaanse meisjesnaam. Het betekent `koningin`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Thema

Thema

De stam
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

thema

•een onderwerp behandelt wordt. •een grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. • [taalkunde] de stam.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/thema

thema

Korte aanduiding van de belangrijkste inhoudelijke elementen van een literair werk, waarbij geabstraheerd wordt van de specifieke tijds- en ruimtelijke aspecten van de tekst. Het thema is dus de noemer waarop een reeks inhoudelijke elementen van een tekst kan worden teruggebracht, zoals bijv. ongelukkige liefde, het opgroeien tot volwassenheid, soc...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Thema

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-ta), stof ter bearbeiding, - ter uitwerking; punt van behandeling; opgave tot een opstel, onderwerp; opstel ter vertaling.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Thema

Let op: Spelling van 1858 Gr., de grond- of hoofdstelling, de stof, waarover geschreven of gesproken wordt; het onderwerp eener rede of verhandeling; ook eene schoolöefening, taak, opgegeven stuk, om uit te werken; (muz.) de hoofdgedachte
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

thema

onderwerp van een literaire tekst, ook wel grondidee of grondmotief. Het thema is niet slechts afhankelijk van wat er in de tekst staat, maar ook van de interpretatie van de lezer. Omdat teksten soms zo complex kunnen zijn dat er moeilijk één thema uit te destilleren valt, spreken we in zo'n geval liever van 'thematiek'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

thema

dat waar het literaire werk wezenlijk over gaat; het thema moet in éen zinsdeel, bestaande uit een kernwoord en bepalingen kunnen worden weetgegeven. Een voorbeeld: Een leeg huis van Marga Minco gaat over een jonge joodse vrouw die na de bevrijding wordt geconfronteerd met de leegte van het bestaan, daar zij van haar familie de enige overleve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Thema

Onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijft, waaraan een kunstenaar vorm geeft, punt van behandeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

thema

Een onderliggende bedoeling of betekenis van een beeldend of literair kunstwerk; ook een motief, onderwerp of idee dat in een aantal artistieke werken wordt herhaald.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Thema

Een duidelijk af te bakenen onderwerp van een sociaal-culturele activiteit of een reeks activiteiten. Gespecialiseerde vormingsinstellingen richten zich in hun werking tot één thema of cluster van nauw verwante thema's.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

thema

De sfeer waarin je een artikel wilt plaatsen. Een thema wordt gebruikt om het publiek duidelijk te maken wat een artikel voor hen kan betekenen of wat het voor ze kan doen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Thema

kortste omschrijving van de centrale gedachte van het verhaal. Max. 1 zin
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

Thema

Afgeronde zin als uitgangspunt van een compositie, de meeste stukken hebben twee of meer thema's
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Thema

Een thema is een stelling of meer in het algemeen een onderwerp van denken, schrijven en spreken. Thema heet ook de grondgedachte van een kunstwerk of muziekstuk. In het onderwijs is een thema een vertaaloefening bestaande uit losse zinnen, van eigen in vreemde taal of omgekeerd. In de beeldende kunst duidt het woord thema de stof of de inhoud aan ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Thema

Thema

Meestal de hoofdmelodie die iets uitbeeld. Deze melodie komt geregeld terug
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

thema

onderwerp van een boek vb: het thema van dit boek is de vriendschap Synoniem: gegeven
melodie in een muziekstuk die steeds terugkomt vb: herken je het thema in dit stuk?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=thema

Thema

Het uiterlijk en de kleuren van knoppen, vensters, afbeeldingen en iconen die bij een softwarepakket horen, ofwel, de grafische details en kleurenset van de GUI Synonym met: Theme, Skin Zie ook: GUI
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Thema

samenvatting van de handeling
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Thema

Korte, kernachtige weergave van de inhoud.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

thema

[Muziek] (muziek) Hoofdmelodie, belangrijk muzikaal idee.
Gevonden op https://quizlet.com/101958381/muziek-songlab-samenluisteren-flash-cards/

thema

[Nederlands] boodschap van een verhaal samengevat in een zin
Gevonden op https://quizlet.com/108358804/nederlands-flash-cards/

Thema

[Literatuur] (literatuur) Dat wat je als lezer ervaart als de grondgedachte van het verhaal.
Gevonden op https://quizlet.com/62010414/literatuur-termen-h3-flash-cards/

thema

onderwerp van een literaire tekst, ook wel grondidee of grondmotief. Het thema is niet slechts afhankelijk van wat er in de tekst staat, maar ook van de interpretatie van de lezer. Omdat teksten soms zo complex kunnen zijn dat er moeilijk één thema uit te destilleren valt, spreken we in zo’n geval liever van ‘thematiek’.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.