Zoek op

waterstaatswerk

over het algemeen de aanleg van een kunstwerk, vaarweg, e.d. dan wel groot onderhoud daaraan, indien onder toezicht van een regionale of landelijke overheid geschied. Zie ook waterwerk
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=w

waterstaatswerk

Def.: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.