Zoek op

wereldbeeld

het wereldbeeld zelfst.naamw.Uitspraak:   ['werəldbelt] Verbuigingen:   wereldbeeld|en (meerv.) manier waarop je denkt over de wereld, hoe die eruit ziet of eruit zou moeten zien. Voorbeelden:   `het middeleeuwse wereldbeeld`, `een Bijbels wereldbeeld`, `ee...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wereldbeeld

Wereldbeeld

Het begrip wereldbeeld, wereldbeschouwing of maatschappijbeeld slaat op het algemene idee, dat de mensen hebben over de wereld, waarin we leven. Dit kan zijn het geheel aan op- en misvattingen omtrent het eigen bestaan van de mens, van de wereld en of van eventuele religieuze opvattingen kan hieronder worden gerekend. In de omgangstaal wordt er oo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbeeld

wereldbeeld

[Geschiedenis] De voorstelling die mensen hebben van de werkelijkheid in de wereld.
Gevonden op https://quizlet.com/9699158/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.