Zoek op

wind

de wind zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [wɪnt] Verbuigingen:   wind|en (meerv.) 1) voelbare horizontale luchtstroming buiten meteorologie Voorbeelden:   `westenwind`, `een harde/straffe wind`de wind mee hebben  (voorspoed hebben)Het gaat mij ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/wind

wind

Wie wind zaait zal storm oogsten. Wie het kwaad uitdraagt, zal er zelf het slachtoffer van worden. Dit spreekwoord is ontleend aan de bijbel, Hosea 8:7: 'Wind zaaien zij en storm oogsten zij.' Met alle winden meewaaien. Iedereen naar de mond praten, geen eigen mening hebben. Uit de zeemanstaal. Iemand de wind uit de zeilen nemen. Wie met zijn zeils...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/wind

WIND

1) Agens 2) Beweegbare lucht 3) Bewegende lucht 4) Bries 5) Buikwind 6) Darmgas 7) Depressieverschijnsel 8) Energiebron 9) Hazewind hond 10) Luchtstroming 11) Luchtstroom 12) Luchtstroom in de dampkring 13) Luchtverplaatsing 14) Meteorologisch verschijnsel 15) Natuurverschijnsel 16) Scheet 17) Stormwind 18) Stroming in de dampkring 19) Tocht 20) Ve...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WIND/1

Wind

In feite niets anders dan de horizontale verplaatsing van een hoeveelheid lucht, vooral veroorzaakt door verschillen in luchtdruk. De lucht stroomt in principe van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied. Het begrip wind omvat twee grootheden. In de eerste plaats de windsnelheid. Hoe groter de gradiënt (het verschil per afstandseenheid) tus...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/W.html

wind

[Vergeten woorden] (o.) haar, hoofdhaar [in wenkbrauw, wimper]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Wind

Let op: Spelling van 1914 sur. Zie WINTI.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Wind

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Wind``] De winden zijn stroomen in den dampkring, die ontstaan zijn doordien het evenwigt, door deze of gene oorzaak verbroken is geworden en die bestemd zijn om het verbroken evenwigt te herstellen De winden worden benoemd: 1o. Naar de streken van het kompas of de hemelstreek vanwaar zij kom...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

wind

buikwind, scheet - Jaar van herkomst: 1501-1525 (WNT )
luchtstroming - Jaar van herkomst: 1001-1050 (CG II 1 Orosiusglossen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Wind

Let op: Spelling van 1858 hiervan komen, in de zeevaart, onder anderen de volgende uitdrukkingen voor; frissche wind, die sterk genoeg waait; halve wind, als die van terzijde inkomt; harde of sterke wind, die met hevigheid waait; slappe wind, die ophoudt, of geene kracht meer heeft. Den wind winnen, hee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

wind

verplaatsing van een omvangrijke luchtmassa. AAN DE WIND, BIJ DE WIND : schuin tegen de wind in. AAN DE WIND HANGEN: liggen steken. (verouderd) AAN DE WIND LEGGEN: opdraaien, opsteken. AANLANDIGE WIND: wind, die van zee komt. AANTREKKENDE, AANSCHIETENDE WIND: toenemende wind. AFFLAUWENDE WIND: afnemende wind. AFLANDIGE WIND: wind, die naar zee toe ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=wer

wind

stroming van lucht buitenshuis vb: de fietser heeft de wind tegen
van de wind kun je niet leven [je moet werken om aan de kost te komen]
het gaat hem voor de wind [alles gaat voorspoedig]
met alle winden meewaaien [met iedereen meepraten]
hij heeft de wind eronder [ze doen wat hij zegt]
de wind van ...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wind

wind

VOC - Navigatie : een ten gevolge van drukverschillen in de dampkring overwegend horizontale stroming van luchtdeeltjes langs het aardoppervlak, welke stroming het gebruik van zeilschepen en windmolens mogelijk maakt.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/navigatie.html

wind

•de stroming van lucht veroorzaakt door luchtdrukverschillen. • winderig • waaierig
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/wind

wind

de beweging van de lucht aan het aardoppervlak, van gebieden waar de luchtdruk hoog is naar gebieden waar hij laag is
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Wind

Beweging van lucht voornamelijk door verschillen in luchtdruk, de draaiing van de aarde en eventueel de wrijving met het aardoppervlak. Hoe groter het verschil in luchtdruk tussen twee plaatsen, hoe harder het waait, dus hoe groter de winsnelheid. Meestal gaat het om een horizontale stroming van lucht. De wind kent een dagelijkse en jaarlijkse gang...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10296

Wind

Bewegende lucht. Doorgaans wordt er een natuurlijke, verticale luchtstroom mee bedoeld. Wind wordt veroorzaakt door verschillen in de atmosferische druk, die op hun beurt voornamelijk het gevolg zijn van temperatuurverschillen. Zie ook Beaufortschaal.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Wind

in de wind.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10872

wind

Def.: bewegende lucht. Toelichting: Doorgaans wordt er een natuurlijke, verticale luchtstroom mee bedoeld. Wind wordt veroorzaakt door verschillen in de atmosferische druk, die op hun beurt voornamelijk het gevolg zijn van temperatuurverschillen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Wind

Geen enkele pijp van het orgel kan klinken of spreken zonder wind. Tussen de antieke fluit of hobo en de veelheid van pijpen in onze hedendaagse orgels werd een lange weg afgelegd van almaar complexer wordende mechanismen die sinds de Griekse Oudheid in de loop der eeuwen bedacht geworden zijn. Wind is iets ongrijpbaars en is ook zo goed als onbepe...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11145

wind

een energiebron, energie kan worden opgewekt met behulp van wind: een windturbine zet de bewegingsenergie van wind om in elektrische energie. Vorm van duurzame energie.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.