Zoek op

xenotransplantatie

xenotransplantatie zelfst.naamw. [medisch] een transplantatie van dierlijke organen bij de mens   Voorbeeld: `Ze hebben recentelijk nog een xenotransplantatie uitgevoerd. ` Bron: Wikiwoordenboek - xenotransplantatie. SpellingJuist gespeld: 'xenotransplantatie' komt voor in de sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/xenotransplantatie

xenotransplantatie

transplantatie van organen of weefsels tussen organismen van verschillende soorten, meestal tussen dier en mens en dan van het dier op de mens Ook in de metonymische betekenis van een concreet uitgevoerde transplantatie.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/xenotransplantatie

xenotransplantatie

Transplantatie van organen van zoogdieren, zoals apen of varkens, naar mensen.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Xenotransplantatie

Xenotransplantatie is het transplanteren van organen of weefsels tussen verschillende soorten (meestal tussen mens en dier). Dit is bij een intact immuunsysteem nagenoeg onmogelijk, doordat transplantaten van een andere soort zo sterk verschillen van de eigen soort en de eigen lichaamseiwitten en hun aanhangende polysachariden dat een dergelijk tr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Xenotransplantatie

xenotransplantatie

• [medisch] een transplantatie van dierlijke organen bij de mens.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/xenotransplantatie

Xenotransplantatie

Orgaantransplantatie van dier naar patiënt. Gezien de ethische dilemma†™s die kleven aan xenotransplantatie en de potentiële gezondheidsrisico†™s, is er sinds 2001 een moratorium op xenotransplantatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

xenotransplantatie

Transplantatie van dier naar mens.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Xenotransplantatie

Transplantatie van weefsel tussen verschillende soorten..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Xenotransplantatie

Xenotransplantatie is het transplanteren van organen, weefsel en cellen tussen verschillende diersoorten en tussen mens en dier. Tot op heden heeft men slechts geëxperimenteerd met xenotransplantatie. Of deze vorm van transplantatie ooit mogelijk wordt is nog niet bekend. Het idee achter xenotransplantatie is dat de organen van dieren het leven va...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Xenotransplantatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.