Zoek op

zaaksvervanging

vermogensrecht: situatie dat een goed geacht worden in de plaats te treden van een teniet gegaan goed, waardoor het in dezelfde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=zaaksvervanging

zaaksvervanging

vermogensrecht: een goed dat geacht wordt in de plaats te treden van een teniet gegaan goed, waardoor het in dezelfde rechtsverhouding ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/zaaksvervanging

zaaksvervanging

Treedt op als een goed in de plaats komt van een teniet gegaan goed. Het gaat hierbij om goederen die vervangbaar zijn, zodat een bepaalde rechtsverhouding kan blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan is dat een bank die een hypotheekrecht heeft op een huis – en dus het huis mag verkopen als geen rente wordt betaald door zijn debiteur – niet met ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/zaaksvervanging
Geen exacte overeenkomst gevonden.