Zoek op

zedelijk

zedelijk bijv.naamw.Uitspraak:   ['zedələk] wat te maken heeft met wat iedereen fatsoenlijk en goed gedrag of fatsoenlijke en goede opvattingen vindt Voorbeelden:   `zedelijk gedrag`, `zedelijk handelen`, `bewijs van goed zedelijk gedrag`Synoniem:   ethisc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zedelijk

Zedelijk

Een zedelijk persoon is een deugdzaam iemand. Men spreekt bijvoorbeeld over zedelijk gedrag wanneer men zich keurig en beleefd gedraagt. Zedelijkheid heeft te maken met het verschijnsel dat sommige handelingen, gedragen en houdingen en de daaraan ten grondslag liggende motieven, als goed beoordeeld worden en de tegenovergestelde als slecht. De zede...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Zedelijk

zedelijk

met goede manieren, zoals het hoort vb: hij krijgt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag Synoniemen: behoorlijk correct fatsoenlijk keurig netjes voorkomend beschaafd gepast Tegenstelling: vies
wat met normen en opvattingen te maken heeft vb: de zedelijke gebruiken van dit volk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zedelijk
Geen exacte overeenkomst gevonden.