Zoek op

zwakzinnigheid

personenrecht: een categorie van geestesziekte. De ~ is evenwel niet zo ernstig dat een volledige onbekwaamverklaring noodzakelijk ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=zwakzinnigheid

ZWAKZINNIGHEID

1) Achterlijkheid 2) Debiliteit 3) Dementie 4) Gestoordheid 5) Idiotie 6) Imbeciliteit 7) Oligofrenie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZWAKZINNIGHEID/1

zwakzinnigheid

verstandelijke handicap waarbij het IQ minder dan 70 bedraagt. Aangeboren of vroegtijdig verworven geestelijke achterstand, die zich uit in een lage intelligentie en vaak ook motorische stoornissen en gedragsstoornissen. Men hanteert de volgende indeling: lichte zwakzinnigheid (IQ 35-50), ernstige zwakzinnigheid (IQ 20-35) en diepe zwakzinnigheid (...
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Zwakzinnigheid

Zwakzinnigheid is een geremde of onvolkomen geestelijke ontwikkeling, veroorzaakt door ziekten of erfelijke factoren (zie erfelijkheid), waardoor betrokkene niet in staat is zelfstandig te handelen. Zwakzinnigheid, die niet met een psychiatrische aandoening verward moet worden, omvat de juridische en psychologische begrippen idiotie, imbeciliteit e...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/zwakzinnigheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.