Kopie van `Syllabus - Cursus webdesign `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Automatisering > webdesign
Datum & Land: 02/02/2011, NL
Woorden: 732


ActiveX
Een Internet-technologie waarmee gegevens tussen toepassingen kunnen worden uitgewisseld. ActiveX wordt voornamelijk gebruikt voor het ontwikkelen van interactieve toepassingen en de inhoud van webpagina's. ActiveX is gebaseerd op de OLE-technologie, waarmee objecten kunnen worden gekoppeld en ingesloten op desktopcomputers. Deze technologie is...

Active Directory
Met behulp van deze directoryservice worden gegevens over objecten opgeslagen in een netwerk en worden deze gegevens beschikbaar gesteld aan gebruikers en netwerkbeheerders. Via Active Directory hebben netwerkgebruikers toegang tot alle hulpbronnen in het netwerk waarvoor ze machtigingen hebben, terwijl ze zich slechts eenmaal hoeven aan te melden....

Acroniem
(acronym) Afkorting van een veel gebruikte uitdrukking, met name in nieuwsgroepen en e-mail. Het acroniem wordt gebruikt als op zichzelf staand letterwoord, bijvoorbeeld FAQ staat voor frequently asked questions.

ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) Een open industrienorm waarin energiebeheer voor uiteenlopende mobiele computers, bureaucomputers en servercomputers en randapparatuur wordt gedefinieerd. ACPI vormt de basis van het OnNow-initiatief. Dit moet systeemfabrikanten in staat stellen computers te maken die bij aanraking van...

ADSL
A-symmetrische DSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), de techniek waarmee digitale gegevens over een gewone telefoonlijn worden verzonden. A-symmetrisch: downloaden gaat sneller dan uploaden.

Adobe
Adobe Systems Incorporated - Amerikaanse softwareproducent sinds 1982, gericht op grafische software. De jaaromzet is meer dan $ 1,2 miljard. Adobe heeft in 2005 Macromedia overgenomen. De meest bekende producten zijn Photoshop, Acrobat, Reader, het PDF formaat, Dreamweaver van Macromedia en Creative Suite 3 (CS3). Dit laatste omvat o.a...

Ad Aware
Programma om spyware van je pc te verwijderen.

Adware
Verzamelnaam voor ongewenste miniprogramma's, verwant aan spyware.

Afdruktaak
De broncode die zowel de af te drukken gegevens als de afdrukopdrachten bevat. Afdruktaken worden onderverdeeld in gegevenstypen op basis van de (eventuele) wijzigingen die de spooler moet aanbrengen in de taak om deze op de juiste wijze te kunnen afdrukken.

AGP
Een Accelerated Graphics Port of AGP is een poort aanwezig op het moederbord van een computer die plaats biedt voor een grafische kaart. Het is de opvolger van de PCI-insteekkaart voor grafische kaarten.

AIFF of AIF
Audiobestandsindelingen op het Macintosh-platform

AJAX
Asynchronous JavaScript and XML, is het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven pagina's niet in hun geheel ververst te worden. Ajax is een manier om interactieve web applicaties te ontwikkelen door een combinatie van technieken te gebruiken, XHTML, CSS, XM...

Alt-Toets
Toets op het toetsenbord die ervoor zorgt dat de toetsen een alternatieve functie krijgen

Ampersand
Het & teken

Anti Virus Software
Software die computervirussen op je PC opspoort en verwijdert

Anti aliasing
Het tegengaan van kartelrandjes en van het trapsgewijs verlopen van schuine lijnen. Aliasing staat voor ongewenste bijverschijnselen door digitale weergave van analoge informatie.

Anonymous FTP
Via Anonymous FTP is het voor iedereen mogelijk om software te downloaden. Hiervoor zijn speciale Anonymous FTP-servers op het Internet te vinden. Via een webbrowser, of via een FTP-programma kan contact worden gemaakt en kan dus software worden binnengehaald. Bij deze servers moet je als log-in naam "anonymous" gebruiken en als wachtwoor...

Animated gif
Een bewegende afbeelding met de extentie gif. Een animated gif bestaat uit meerdere afbeeldingen welke achter elkaar worden getoond.

Anchor
(anker) Een anchor is een hypertekst-verwijzing. Op de tekst binnen een anchor kan geklikt worden, waarna de browser de locatie van de verwijzing opzoekt.

Applicatie
Applicate software is de software waar je als gebruiker bepaalde taken mee kan uitvoeren

AppleTalk
De netwerkarchitectuur en netwerkprotocollen van Apple Computer. Een netwerk met Macintosh-clients en een computer waarop Windows 2000 Server of Windows NT Server met Services for Macintosh wordt uitgevoerd; werkt als een AppleTalk-netwerk.

Applet
Kleine, over het net verspreidbare Java applicatie, die binnen een webbrowser wordt uitgevoerd, en die uit oogpunt van veiligheid onderworpen is aan allerhande restricties.

Apparaatconflict
Een conflict dat optreedt wanneer dezelfde systeembron aan meerdere apparaten is toegewezen. Systeembronnen zijn onder andere IRQ's (Interrupt Request), DMA-kanalen (Direct Memory Access); I-O-poorten en geheugenadressen.

APIPA
Een voorziening van Windows XP TCP-IP waarmee automatisch een uniek IP-adres uit het bereik 169.254.0.1 tot en met 169.254.255.254 met een subnetmasker van 255.255.0.0 wordt geconfigureerd wanneer het TCP-IP-protocol wordt ingesteld voor dynamisch adresseren en er geen DHCP-protocol (Dynamic Host Configuration Protocol) beschikbaar is.

Apenstaartje
(at) Apenstaartje - Het @ teken.

Apache
De meest algemeen beschikbare HTTP-server op internet. Apache ondersteunt de talen PERL en PHP

ARPAnet
Advanced Research Projects Agency network, de voorloper van het Internet opgezet door het Amerikaanse ministerie van Defensie.

ARP
(Address Resolution Protocol) Dit is in TCP-IP een protocol dat voor het omzetten van een logisch toegewezen IP-adres in het fysieke adres voor hardware- of mediatoegangsbeheer gebruikmaakt van distributieverkeer op het lokale netwerk.

Aspect ratio
De relatieve hoogte en breedte van een grafisch beeld. Door het aspect ratio bij het opnieuw afmeten van een grafisch beeld te bewaren, zorg je ervoor dat de afbeelding niet in elkaar wordt gedrukt.

ASP.NET
De opvolger van ASP. Onderdeel van het .NET Framework van Microsoft. In ASP.NET staat de communicatie met andere software en apparaten centraal en is het mogelijk om zwaardere applicaties te vervaardigen dan met ASP. Een ander groot verschil met ASP is dat u met ASP.NET ingewikkelde pagina's op een simpelere manier kunt maken.

ASP
1. Application Service Provider. Een provider die in plaats van een website een applicatie voor je host. 2. Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamisch webpaginas en complete websites te genereren. Met dynamisch wordt in dit verband bedoeld dat dezelfde code op de webserver verschillende resultaten in de bro...

ASCII
De afkorting ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. Met behulp van deze standaardcode worden letters, cijfers en leestekens worden gecodeerd. Zo heeft de letter "A" het ASCII-getal 65 en de letter "a" 97.

Attachment
Het Engelstalige begrip voor bijlage bij het e-mail bericht.

ATM
Asynchronous Transfer Mode. Internationale standaard voor telecommunicatie waarbij meerdere soorten verkeer (zoals spraak, video of data) worden omgezet in cellen met een vaste grootte van 53 Byte. Snelheden mogelijk van 155 Mbps of 622 Mbps.

ATA/IDE
ATA staat voor AT Attachment en IDE voor Integrated Device Electronics. Beide staan voor het zelfde begrip een standaard voor de aansluiting van harde schijven op het moederbord.

ATX
Standaard voor formaat en indeling van een moederbord voor de pc.

Autorisatie
De procedure waarmee de rechten van een gebruiker op een computer of netwerk na het aanmelden (inloggen) worden vastgesteld. Die rechten kunnen variëren van het uitsluitend bekijken van bestanden tot het recht om bestanden te wijzigen, toe te voegen of zelfs te verwijderen.

Authenticatie
De procedure waarmee de indentiteit en-of de toegangsrechten van een gebruiker worden gecontroleerd, nadat deze zijn gebruikersnaam en wachtwoord bij de computer heeft opgegeven.

Audio file
Bestand met digitale geluiden

AVI
Een videofilmpje van een bepaald bestandstype.

Avatar
Een avatar is een klein plaatje meestal tussen de 48x48 en 125x125 pixels groot. Ze worden gebruikt als gebruikersplaatjes op fora. Ze staan meestal naast of onder de nickname van een lid.

Banner
Een afbeelding op een internetpagina, vaak een link, met meestal de afmetingen 468 x 80 pixels.

Bandbreedte
De maximale hoeveelheid gegevens die tegelijkertijd kan worden verzonden via een verbinding, meestal uitgedrukt in bits per seconde (bps). Een snel modem kan maximaal dertigduizend (30.000) bits per seconde verzenden of ontvangen.

Backslash
De omgekeerde schuine streep \ van linksboven naar rechtsonder

Background
Een andere naam voor achtergrond

Backbone
Letterlijk de ruggengraat van het internet: de hoofdkabels waardoor informatie over lange afstanden wordt vervoerd.

Back-up
Reservekopie van een bestand, een directory of een complete harde schijf

Baud-rate
De snelheid waarmee de communicatie via een modem verloopt. De baud-rate of transmissiesnelheid heeft betrekking op het aantal keren dat de toestand van de lijn verandert. Dit komt alleen overeen met het aantal bits per seconde als elk signaal overeenkomt met één bit aan overgebrachte gegevens.

Batchprogramma
Een ASCII-bestand (niet-opgemaakte tekst) dat een of meer besturingssysteemopdrachten bevat. De bestandsnaam van een batchprogramma heeft de extensie .cmd of .bat. Wanneer je de bestandsnaam achter de opdrachtprompt typt of wanneer het batchprogramma wordt gestart vanuit een ander programma, worden de opdrachten sequentieel verwerkt. Batchprogramma...

Bcc
Blind carbon copy. Als je dit veld invult kun je iemand een kopie sturen van het originele bericht, de geadresseerde kan dit zien

Beveiliging
Als webmaster dien je iets meer dan algemene kennis te hebben van beveiliging. De website "Beveilig uw PC" van Arian Visser geeft op dit gebied een helder overzicht: http://beveiliguwpc.arianvisser.nl. Zie ook pharming, hacken en zombi . Tips en trucks vind je onder andere bij Club Symantec

Bèta
In de ontwikkeling van software is Beta een aanduiding voor software die nog niet stabiel genoeg is om in productie genomen te worden: betaversie.

Besturingssysteem
(Operating System) Basisprogramma van elke computer. Zonder besturingssysteem kan geen enkele computer werken. Voorbeelden: Windows, Linux en Mac-OS X. Meestal wordt het van harde schijf gelezen, doch soms ook wel vanuit ROM-geheugen of vanaf een verwisselbaar medium zoals een diskette, cd-rom. Een schijfloos systeem, d.w.z. een ...

Bestandsformaat
Het bestandsformaat is de vorm waarin een computerbestand wordt bewaard. Het formaat is te herkennen aan de extensie

Benchmark
Een score die aangeeft hoe goed of snel een PC, hardware of een programma presteert. De testcentra gebruiken een set speciaal ontworpen tests om de prestaties van verschillende onderdelen te vergelijken

Beamer
Een beamer of videoprojector is een digitale projector voor video- of computerbeelden.

BIOS
Afkorting van Basic Input-Output System. Verzameling basisprogramma's waarmee de elementaire hardware van een computer wordt bestuurd. Er wordt aangegeven hoe de instructies van de software moeten worden geïnterpreteerd en welke actie bij welke instructie hoort.

Bindery
Een database in Novell NetWare 3.x waarin organisatie- en beveiligingsgegevens zijn opgeslagen over gebruikers en groepen.

Binary File
Een binairy file, ofwel een binair bestand, is een bestand dat niet uit pure tekst (ASCII) bestaat.

Binair
Een getalstelsel met 2 als grondtal, waarin waarden worden uitgedrukt als combinaties van twee cijfers, 0 en 1

Bitrate
Het aantal bits dat per tijdseenheid via een netwerkverbinding kan worden verzonden of ontvangen.

Bit
De kleinste eenheid van informatie voor de computer, een 0 of 1. De basis van alle bewerkingen, voor de opslag in het geheugen en op de harde schijf.

Blog
Webdagboek (eenvoudige website) dat tekst, foto's en media kan bevatten.

Bladspiegel - Zie Lay-out.


Bluetooth
Technologie om apparaten draadloos met elkaar te laten communiceren

BMP - Bitmap
Een rasterafbeelding is een computerplaatje waarbij van elk pixel de kleur wordt vastgelegd.

Bootsector
De bootsector wordt gebruikt voor het initialiseren van het besturingssysteem dat op de pc of het werkstation wordt gebruikt. In de bootsector staan de gegevens over het type schijf en de indeling ervan. Iedere keer als een pc wordt opgestart, wordt de masterbootsector van de harde schijf gelezen en wordt het master-bootsectorvirus in het RAM gepla...

Bootschijf
Schijf met het besturingssysteem die wordt geladen wanneer een PC wordt aangezet. De (op)startinstructies vertellen de hardware de besturingssysteem software te lezen. Normaliter is de bootschijf de harde schijf, maar er kan ook vanaf een diskette gestart worden.

Booten
Op-Herstarten van de PC

Bootable
De Engelse term bootable wordt gebruikt voor types media, bijvoorbeeld CD-ROMs, DVD-ROMs, diskettes of USB-sleutel, waarvan een besturingssysteem geboot (gestart) kan worden.

Bookmarks
Bladwijzers (Engels: Bookmarks) zijn een door de gebruiker zelf aanpasbare lijst van URLs of andere lokaties. Deze functie is ingebouwd in de meeste webbrowsers en recentelijk ook in andere software.

Bps
Bits per seconde, geeft de transmissiesnelheid aan

Browser
Programma voor het bekijken van webpagina's. Een browser zet de "bron" van webpagina's om in leesbare tekst. Voorbeelden: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape en Safari.

Browsen
Bladeren : Een programma om rond te kijken op de vele pagina's van het World Wide Web wordt daarom browser genoemd.

Bron
(Source) De "onderliggende" opmaaktekst van een website. In een browser kun je de opmaaktekst in beeld krijgen via het menu Beeld > Bron >

Breedband-internet
Breedbandinternet betekent dat de verbinding met het world wide web wordt gemaakt door een snelle verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in kb-seconde.

BUS
Een communicatielijn voor de overdracht van gegevens tussen de verschillende componenten van een computersysteem. Via een bus kunnen tussen de verschillende onderdelen van het systeem gegevens worden uitgewisseld. Zo worden de schijfcontroller, het geheugen en de I-O-poorten door een bus met de microprocessor verbonden.

Burnproof
Wanneer de cd-recorder het branden start wordt de status van deze buffer constant gecontroleerd. Kort voor dat er een buffer-underrun optreedt, (normaal wanneer de buffer onder 10% van zijn capaciteit komt) zal de cd-recorder stoppen met branden.. De recorder zal dan nog steeds data proberen te krijgen van de bron om zijn buffer te hervullen. Onder...

Bureaublad
Het Bureaublad is het werkblad van een Windows of een Apple Macintosh computer. Het komt na de start van het systeem in beeld en bevat allerlei pictogrammen, waaronder de Prullenbak en Deze Computer.

BUG
Een fout in een computerprogramma die ervoor zorgt dat een programma niet (goed) meer werkt. De term dateert uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Het verhaal gaat dat wanneer destijds een computer niet werkte, er bij de controle steevast een mot in werd aangetroffen.

Buffer-underrun
Een Buffer-Underrun, of het leeglopen van het interne buffergeheugen van de CD-brander, treedt alleen op, wanneer de CD-brander sneller schrijft, dan dat de gegevens gelezen worden. Dit kan aan een te langzame CD-ROM-speler of een te langzame harde schijf liggen, ook kan de harde schijf sterk gefragmenteerd zijn en de gegevensstroom door andere toe...

Buffer
Een gedeelte van het RAM-geheugen dat is gereserveerd voor gegevens die tijdelijk worden vastgehouden tijdens de overdracht tussen twee locaties, zoals tussen een gegevensgebied van een toepassing en een invoer-uitvoer-apparaat.

Byte
Een byte is een groep van acht bits die samen worden gebruikt (de herkomst van het woord is het Engelse by eight dat per acht betekent). Een andere (weinig gebruikelijke) benaming van een groep van acht bits is een octet. Een byte kan 256 waarden aannemen.

Case Sensitive
Deze term wordt vaak gebruikt als men het heeft over hoofd- en kleine letters. Hierbij staat low-case voor kleine letters en up-case voor hoofdletters. Unix is Case Sensitive, wat inhoud dat een bestand met de naam "werk.doc" een ander bestand is dan "Werk.doc". Onder Dos of Windows zou het om hetzelfde bestand gaan.

Cartridge
Houder, cassette, met name met inkt voor printers of kopieermachines.

Cache - Tijdelijke opslaglocatie.


CBR
(Constant Bit Rate) Een type ATM-service die constante toewijzing van bandbreedte mogelijk maakt. Dit servicetype wordt gebruikt voor spraak- en videotransmissies waarbij weinig of geen cellen verloren mogen gaan en waarbij een nauwgezette tijdhandhaving vereist is.

CC
Carbon copy. Als je dit veld invult kun je iemand een kopie sturen van het originele bericht. De geadresseerde kan dit zien in zijn cc: veld

ccTLD
Country Code Top Level Domains. De landcode voor domeinnamen (.nl voor Nederland, .be voor België, .uk voor het Verenigd Koninkrijk enz.).

CD-RW
Afkorting van het Engelse CD-Rewritable. Een herschrijfbare CD-Rom

CD-R
Afkorting van het Engelse CD-Recordable. Beschrijfbare CD-Rom

Certificaat
Een digitaal document dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de verificatie en veilige uitwisseling van gegevens in openbare netwerken, zoals het Internet, extranetten en intranetten. Een certificaat vormt een veilige koppeling tussen een openbare sleutel en de entiteit met de bijbehorende persoonlijke sleutel. Een certificaat wordt digitaal onderteken...

CGI-script
Common Gateway Interface script. Script ter aanvulling op HTML waarmee je een website dynamisch en interactief maakt. Voorbeelden van standaard CGI-scripts zijn bepaalde webformulieren, counters of een guestbook.

CGI-BIN
Map op de server waarin CGI-scripts moeten worden gezet.

CGI
De afkorting CGI staat voor Common Gateway Interface. Dankzij deze techniek kan er een verbinding tot stand worden gebracht tussen o.a. het web, software en databases. CGI-programma's kunnen worden geschreven in diverse programmeertalen als Perl en C. Een veel gebruikte toepassing van CGI zijn formulieren op webpagina's. De ingevoerde gegev...

Chipset
Chipset is een in de computerbranche vaak gebruikte term om de geïntegreerde schakelingen aan te duiden die in samenwerking met de processor worden gebruikt op een bepaald moederbord. Meestal worden die speciaal voor gebruik met een bepaalde processor ontworpen. De chipset bepaalt onder andere de maximumsnelheid waarmee het interne geheugen en de ...

Chip
Aanduiding voor het kleine plaatje in de computer waarop veel elektronica is bevestigd.

Chatbox
Plaats waar mensen samenkomen om over een onderwerp te chatten.

Chat
Het engelse woord voor kletsen is chatten. Op het Internet zijn diverse mogelijkheden om met andere mensen te kletsen. De meest gebruikte chat-mogelijkheid is het zogenaamde Internet Relay Chat

Cloaking
Letterlijk: in een mantel hullen. Google gebruikt het begrip voor pagina's die aan zoekmachines een andere inhoud voorscho- telen dan die welke de bezoekers te zien krijgen. Cloaking wordt vroeg of laat altijd ontdekt en afgestraft met verwijdering van de volledige website uit de Google-index. Voorbeelden: verborgen tekst om zoekwoorden te gene...