Zoek op

arbitrage

financiële zaken: Het gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende markten. Stel dat de dollar op een ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbitrage

arbitrage

arbitragerecht: vorm van geschillenbeslechting, waarbij een scheidsgerecht van arbiters zich over de - vaak technische - ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

effectenrecht: gelijktijdige koop en verkoop van dezelfde effecten op verschillende beurzen om zodoende van de prijsverschillen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbitrage

arbitrage

•het handelen van een scheidsrechter of arbiter (spraakgebruik). •het resultaat van het handelen van een arbiter (juridisch). •het systeem van gelijktijdige prijsbepaling in de handel wanneer sprake is van meer lokaties.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/arbitrage

Arbitrage

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): de nauwkeurige berekening van den prijs, tegelijkertijd op verschillende plaatsen, van dezelfde soort van goederen, effecten, wissels enz.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

arbitrage

bemiddeling
Jaar van herkomst: 1503 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Arbitrage

Let op: Spelling van 1858 beslissing van eenen zelfgekozen regter; vergelijking der geld- en wisselwaarde, op onderscheidene plaatsen. Arbitrage-rekening, de berekening dezer verscheidenheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

arbitrage

(Professionele) handel die profiteert van koersverschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/arbitrage.htm

Arbitrage

Arbitrage staat voor alle marktverrichtingen :Die winst opleverenWaarvan men zeker kan zijn, met andere woorden zonder risicoEn die geen kapitaal verbruikenBij fondsen betekent arbitrage eveneens de overstap van één fonds naar een ander.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Arbitrage

Kopen en snel weer verkopen van effecten of munten, met het doel een winst te realiseren. Daartoe wordt vaak op verschillende markten gehandeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Arbitrage

Dit is een techniek die erin bestaat effecten of munten aan te kopen op bepaalde plaatsen waar de koersen voordelig zijn, om ze daarna op andere plaatsen te verkopen en het koersverschil op te strijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Arbitrage

Het snel kopen en verkopen van effecten of munten op verschillende markten om winst te maken. Vaak wordt gebruik gemaakt van prijsverschillen op diverse markten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

arbitrage

In het internationaal recht, het voorleggen van een geschil tussen staten naar een hogere autoriteit. Arbitrage is iets anders dan rechtspraak: de `arbiter` (die lang niet altijd een rechter of jurist is) hoort alle partijen en neemt dan een beslissing waarvan de partijen tevoren hebben gezegd dat ze die zullen aanvaarden. De Haagse vredesverdragen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Arbitrage

Beslechting van een geschil door een of meer arbiters, dus met uitsluiting van de gewone rechter. De arbiters moeten uitspraak doen ‘naar de regelen des rechts’, tenzij partijen vooraf hebben bepaald dat zij uitspraak moeten doen ‘als goede mannen naar billijkheid’. Een arbitraal vonnis, mits bekrachtigd door de rechtbank, k...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Arbitrage

Het gelijktijdig kopen en verkopen van bepaalde effecten op verschillende markten teneinde gebruik te maken van prijsverschillen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Arbitrage

Tegelijkertijd aankopen en verkopen van effecten of valuta op verschillende markten om zo gebruik te maken van de prijsverschillen op deze markten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Arbitrage

Het aan- en verkopen van effecten op verschillende beurzen, om zo winst te behalen op de onderlinge valuta verschillen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Arbitrage

In het privaatrecht de wettelijk geregelde rechtspraak door arbiters. Zij kunnen met inachtname van een aantal wettelijke voorschriften, met name de bepalingen in Boek Vier van het Wetboek van Rechtsvordering, een bindende uitspraak doen in aan hen voorgelegde geschillen. Om een geschil door middel van arbitrage te beslechten is een overeenkomst tu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Arbitrage

handel om te profiteren van koersverschillen tussen dezelfde fondsen op verschillende beurzen. fonds.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/arbitrage

Arbitrage

Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende locaties (dus prijsverschillen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Londen). Staat tegenover speculeren, want bij arbitrage is alle informatie beschikbaar, maar bij speculeren niet.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld, op twee of meer markten.
Gevonden op http://www.wallstreetweb.nl/gids/woordenlijst/glossary.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.