Zoek op

content

I content zelfst.naamw.Uitspraak:   ['kɔntɛnt] wat je op een website, in een publicatie of in een database vindt Voorbeelden:   `website met leuke content zoals persoonlijke verhalen, cartoons en moppen`, `een makkelijk programma waarmee je zelf de content van je we...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/content

content

wat erin zit of erin kan vb: een computerprogramma bestaat uit een interface en content Synoniemen: inhoud volume
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=content

content

als je geen wensen meer hebt vb: wij zijn heel content met onze woning Synoniemen: tevreden voldaan
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=content

Content

DEFINITIE - Het geheel aan informatie - inhoud dat een organisatie middels communicatie op haar omgeving wil overbrengen.
OMSCHRIJVING - Alles draait om de content, namelijk om de informatie die beschikbaar is. De interactie met de klant kan via steeds meer kanalen plaatsvinden: persoonlijk contact, telefoon, fax, e-mail, website, SMS, etc....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Content

Dit is de algemene beschrijving van informatie. De rol van content wordt steeds belangrijker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Content

Informatie-item binnen een bepaalde context, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, geluid, video en animaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10326

Content

The intellectual substance contained in information objects
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Content

Letterlijk vertaald betekent ‘content’ inhoud. In zijn boek ‘The Content Management Bible’ wijst auteur Bob Boiko terecht op de letterlijke betekenis van het woord inhoud: iets wat vervat zit in iets anders (bijvoorbeeld de ‘inhoud’ van een fles). Door hierop de aandacht te trekken wijst Boiko op een cruciaal element van content: conte...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10401

Content

Inhoud op een website
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

Content

Let op: Spelling van 1858 tevreden, vergenoegd. Contenteren, bevredigen, tevreden stellen, betalen. Content en non-content, twee woorden, gebruikelijk bij de hoofdelijke stemming in het hoogerhuis van het Engelsche Parlement, welke het gewone ja en neen beteekenen. Contentement, Fr., tevredenheid; ook: ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Content

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] tevreden.
~EMENT, o. [geen meervoud] tevredenheid.
~EN, mv. (in den koophandel.) cargalijsten.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik contenteerde, heb gecontenteerd), tevreden stellen, genoegen doen; betalen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Content

Content ofwel heeft betrekking op alle objecten die een bezoeker van een website kan tegenkomen. Dat kan zijn tekst, (bewegend) beeld of geluid. Bij het gebruik van een CMS wordt vaak onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische content.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10678

Content

Content is een Engelse meisjesnaam. Het betekent `vergenoegd, gelukkig`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Content

Content

Content is de inhoud van een websitepagina, content kan tekst zijn maar ook animaties of afbeeldingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10792

Content

Content is de informatie-inhoud binnen een website of app.
Gevonden op https://coffeeit.nl/definities

content

•tevreden. •inhoud.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/content

Content

Content is het geheel aan informatie-inhoud dat een organisatie middels communicatie op haar omgeving wil overbrengen.
Gevonden op https://webuildapps.com/definition/content

Content

De inhoud van een website of een enkele webpagina in woorden en afbeeldingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Content

Redactionele inhoud van een website
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C

Content

De aangeboden informatie – de inhoud – van een website
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11196

Content

[inhoud] - Het geheel aan informatie of inhoud dat een organisatie middels communicatie op haar omgeving wil overbrengen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Content_(inhoud)

content

tevreden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/content

content

inhoud, vulling - Jaar van herkomst: 1994 (Sanders 2001 )
tevreden - Jaar van herkomst: 1396 (Moors 307, 68 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

CONTENT

1) Bevredigd 2) Genoegen 3) In zijn schik 4) Inhoud 5) Schik 6) Tevreden 7) Tevredenheid 8) Voldaan
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTENT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.