Zoek op

Dominique Phinot

Dominique Phinot (?, 1510 – Lyon?, 1556) was een Nederlandse polyfonist uit de Renaissance, actief in Italië en het zuiden van Frankrijk. In zijn tijd stond hij in hoog aanzien, met name vanwege zijn motetten, die vooruitlopen op de stijl van Palestrina; bovendien was hij een pionier van de meerkorige stijl. ==Leven== Misschien had hij Franse w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Phinot
Geen exacte overeenkomst gevonden.