Zoek op

forum

burgerlijk procesrecht: Latijn: gerecht of gerechten die bevoegd zijn om zich over het geschil te buigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=forum

forum

burgerlijk procesrecht: Latijn: gerecht dat bevoegd is om zich over het geschil te buigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/forum

Forum

Tijdschrift, opgericht in 1932 door o.a. Ter Braak en Du Perron . Uitgangspunt was dat de krachtige persoonlijkheid van de auteur het belangrijkste criterium diende te zijn bij de beoordeling van een kunstwerk ('Vorm of vent' discussie ). Aanvankelijk wilde het tijdschrift apolitiek zijn, maar in 1933, na de nazistische machtsovername in Duitsland,...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-literatuur-na-1830/forum

forum

het forum zelfst.naamw.Uitspraak:   ['forʏm] Verbuigingen:   fo|ra, forum|s (meerv.) 1) groep (ervarings)deskundigen aan wie je vragen kunt stellen of met wie je kunt discussiëren Voorbeelden:   `Mag ik dan nu het forum uitnodigen op het podium plaa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/forum

forum

markt
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Forum

Let op: Spelling van 1858 Lat., markt, regtbank, geregtshof, hebbende zijnen naam van forum, eene marktplaats, dewijl, bij de Romeinen, de regtzaken op de openbare markt beslecht werden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Forum

Een plaats waar mensen online samenkomen om berichten te posten of te lezen, bestanden kopiëren vanuit de bestandsbibliotheken (libraries) en om regelrecht te praten met andere leden. Je kunt deel nemen aan de discussies in een Forum (via berichten of in een gesprek) of gewoon alleen maar ...
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

forum

Een openbaar plein in een Romeinse stad. Oorspronkelijk een marktplaats ontwikkelde zich het forum tot het culturele en politieke centrum. Bekend is het Forum Romanum.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Forum

Nieuwsgroep
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Forum

Gerecht, rechterlijk college.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Forum

Een forum of een discussieforum op internet is een online, interactieve omgeving, meestal gewijd aan een bepaald thema, waar men publieke berichtjes kan posten waarop anderen kunnen reageren, zodat er discussie en uitwisseling kan ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Forum

Centraal gelegen marktplein in Romeinse stad
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Forum

Verwijst naar een kenmerkende stijl van Vroeg-Middeleeuws geglaceerd aardewerk, vervaardigd in de Romeinse Campagna.
Categorie: Stijlen en Perioden > Italiaanse middeleeuwse aardewerkstijlen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Forum

Een forum is een plaats waar mensen online samenkomen om berichten te plaatsen of te lezen, bestanden te delen en om te discussiëren met andere leden. Je kunt deelnemen aan discussies in een forum (via berichten of in een gesprek) of alleen meekijken. Er zijn forums voor specifieke onderwerpen en er...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10792

Forum

Oud Grieks woord voor een publieke plek. Een site waarop bezoekers berichten kunnen posten en lezen. Dit is een ideale manier om een site te verlevendigen en te communiceren met bezoekers
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Forum

Gerecht, rechterlijk college.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Forum

Benaming voor een elektronisch discussieplatform.
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

forum

groep deskundigen die voor een publiek over een probleem discussieert vb: deze vraag leggen we voor aan het forum
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=forum

Forum

Ook wel Bulletinboard (prikbord) genoemd. Dit is een structuur waarin gebruikers vragen kunnen stellen waarop iedereen kan antwoorden. Zie ook ons forum Synonym met: computerforum, bulletinboard
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Forum

Gerecht, een rechterlijk college.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Forum

Gerecht, rechterlijk college.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Forum

Lat., marktplaats; openbaar plein in een Romeinse stad of nederzetting, dat oorspronkelijk dienst leed als marktplaats, maar zich ontwikkelde tot het centrum van het politieke en bestuurlijke leven.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Forum

[Nederlands] (Meervoud = Fora) Elektronische discussiegroep waar mensen met een gemeenschappelijke interesse informatie, meningen en standpunten kunnen uitwisselen
Gevonden op https://quizlet.com/108950820/nederlands-flash-cards/

Forum

Een forum is een online plaats waar mensen samenkomen om over een bepaald onderwerp te discussiëren. Gebruikers, ook wel leden van het forum genoemd, starten algemene conversaties waar anderen kunnen op antwoorden. Op de meeste forums is registratie verplicht. De immense spamcultuur heeft daarvoor gezorgd. Men kan er wel voor opteren om een nickna...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/forum/
Geen exacte overeenkomst gevonden.