Zoek op

logistiek

economie: organisatie, planning, besturing en uitvoering van goederenstroom vanaf de ontwikkeling en de inkoop, via productie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/logistiek

logistiek

De beheersing van goederenstromen en de daarbijbehorende informatie‑ en geldstromen, waarbij lading efficiënt verplaatst wordt via ‘materials management’ (van grondstof tot en met de assemblagelijn) en ‘physical distribution’ (van gereed product tot aan consument).
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/logistiek

logistiek

Geheel van methoden en systemen die nodig zijn voor bevoorrading en materiële ondersteuning van grote organisaties. Ook een militaire discipline ten behoeve van strijdkrachten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/logistiek

logistiek

de logistiek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [loxɪsˈtik] alles wat nodig is om iets goed te laten verlopen, zoals voorbereidingen en transport van dingen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'logistiek' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/logistiek

LOGISTIEK

1) Bevoorrading 2) Het regelen van goederentransporten 3) Mathematische logica 4) Middelenvoorziening 5) Troepenbevoorrading 6) Troepenverzorging 7) Wetenschap van de deductie 8) Wiskunde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LOGISTIEK/1

Logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Logistiek

Logistiek

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Logistiek``] Een woord uit het Grieksch afgeleid en waardoor verschillende militaire schrijvers de berekening van tijden en ruimten verstaan. In elk oogenblik van handelen van een leger, volgt het natuurlijk een strategisch plan, in elk oogenblik is het echter ook op de eene of andere wijze taktisch opg...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

logistiek

voorzieningen van troepen
Jaar van herkomst: 1855 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

logistiek

De gestructureerde koppeling van alle vervoeronderdelen (collectie, degroepage, groepage, intermodaal transport, extra handelingen, distributie), zodat een efficiënt transportgeheel ontstaat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_mainpo.htm

logistiek

De gestructureerde koppeling van alle vervoeronderdelen (collectie, degroepage, groepage, intermodaal transport, extra handelingen, distributie), zodat een efficiënt transportgeheel ontstaat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_verkee.htm

Logistiek

Logistiek omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Deze methode dient zo efficiënt mogelijk plaats te vinden. In de economie neemt het logistieke proces een belangrijke plaats in beslag. Omdat de kosten van arbeid en grondstoffen aan een minimum verbo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Logistiek

logistiek

goederenstroombeheersing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/logistiek

Logistiek

Voor elke F1 race worden zo’n 120 kratten van verschillende formaten ingepakt aan de hand van een checklist van 20 pagina’s. Deze lijst bevat altijd twee racewagens en één reservewagen, reserve onderdelen en gereedschappen, wielen en uitrusting voor in de pitlane. De bagage bevat ook vijf of zes motoren. Computers en laptops, ongeveer 100 rad...
Gevonden op http://www.f1-club.be/informatie/lexicon.php

Logistiek

Activiteiten die gericht zijn op opslag van grondstoffen en gereed product, transport, dienstverlening aan klanten en management om de activiteiten efficiënt en effectiefte laten verlopen. Kortom alle activiteiten om de keten van grondstof in huis halen tot producten afleveren bij de klanten te beheersen.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Logistiek

Beheersing van goederenbewegingen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Logistiek

De fysieke goederenstroom. Activiteiten die gericht zijn op opslag van grondstoffen en gereed product, transport, dienstverlening aan klanten en management om de activiteiten efficint en effectief te laten verlopen. Kortom alle activiteiten om de keten van grondstof in huis halen tot producten afleveren bij de klanten te beheersen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Logistiek

[Nederlands] Wat de organisatie van transport betreft
Gevonden op https://quizlet.com/93945236/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.