Zoek op

mediation

mediation: Engels: vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige -de mediator- de onderhandelingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mediation

mediation

echtscheidingsbemiddeling: vakgebied dat voornamelijk met het echtscheidingsrecht samenvalt; de (ex)partners trachten d.m.v. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mediation

mediation

mediation: bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) de onderhandelingen tussen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mediation

mediation

Een vorm van buitengerechtelijke geschillenoplossing (in de Nederlandse literatuur naar Amerikaans voorbeeld dikwijls aangeduid als Alternative Dispute Resolution (ADR), zie ook arbitrage en bindend advies ). Bestaat uit een geïndividualiseerde niet-bindende geschillenprocedure, waarbij een onderhandelingstechniek wordt gebruikt die is gericht op ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/mediation

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Voor vrijwel elk geschil is een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. VoordeelHet voordeel van mediation bij een echtscheiding is dat er veel meer creatieve oplossingen mogelijk zijn dan in een juridische procedur...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/mediation.html

Mediation

Alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen. Wordt ook alternatieve geschillenbeslechting of ADR genoemd. 
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Mediation

Een proces waarin twee of meer partijen in een conflict door een door hen geaccepteerde onafhankelijke en onpartijdige deskundige - de mediator - worden geholpen om een overeenkomst ter beindiging van hun conflict te bereiken. Zie ook `Mediator`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Mediation

Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict zonder tussenkomst van de rechter.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.