Zoek op

natuurlijk persoon

burgerlijk recht: de mens, het individu als rechtssubject. Bijv. een vrouw is een ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=natuurlijk persoon

natuurlijk persoon

burgerlijk recht: de mens, het individu als rechtssubject. Bijv. een vrouw is een ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/natuurlijk persoon

natuurlijk persoon

[Management-en-organisatie] mens die deelneemt aan rechtsverkeer en daarbij rechten en plichten heeft
Gevonden op https://quizlet.com/115988753/4havo-management-organisatie-flash-cards/

Natuurlijk persoon

Mens als subject van rechten, in tegenstelling tot rechtspersoon.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Natuurlijk persoon

Mens (individu) als rechtssubject.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=479

Natuurlijk persoon

De mens gezien als subject van rechten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Natuurlijk persoon

De mens gezien als subject van rechten.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

natuurlijk persoon

Def.: een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben Toelichting: De gegevenselementen zijn mede bepaald door de spontane gegevens verstrekkingmogelijkheden van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan de waterschappen. Relaties tussen familieleden wordt gemodelleerd via rol subject (...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Natuurlijk persoon

Mens, in tegenstelling tot rechtspersoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk regi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijk_persoon

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een persoon zoals jij en ik. Een natuurlijk persoon kan (mits 18 jaar of ouder) zelfstandig bezittingen of schulden aangaan. Een eenmanszaak en een V.O.F. (zoals de groenteboer of slager) lijken rechtsvormen, maar zijn ook natuurlijk persoon.
Gevonden op https://www.finler.nl/natuurlijk-persoon/

Natuurlijk persoon

(2) Dit is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk regist...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Natuurlijk persoon

(1) Dit is een juridische ondernemingsvorm waarin een ondernemer de onderneming in stand houdt waarmee hij aan het economisch verkeer deelneemt. De bekendste natuurlijke personen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.