Zoek op

notariaat

notarieel recht: het ambt van de notaris, de werkkring, praktijk of standplaats, of het notariswezen zelf. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/notariaat

NOTARIAAT

1) Ambt van een notaris 2) Ambt van notaris 3) Notarisambt 4) Notarispraktijk 5) Notarisstandplaats 6) Openbaar ambt 7) Praktijk van een notaris
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NOTARIAAT/1

Notariaat

Let op: Spelling van 1914 Suriname.: Langer dan in Nederland of in Ned. Oost-Indië, heeft in Suriname het verband bestaan tusschen de rechterlijke macht en het notariaat. Tot 1 Mei 1869 was de officieele benaming van den functionaris niet notaris, maar gezworen klerk, eene benaming van Engelschen oorsprong, die in de naburige Engelsche Kolo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Notariaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. notarisambt.
*...RIÊEL, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] eene notariële akte, akte opgemaakt of verleden ten overstaan van een notaris.
*...RIS, m. (-sen), openbaar ambtenaar (die zekere geregtelijke handelingen verrigt). -AMBT, -SCHAP, o.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

Notariaat

Het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris. Notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en notarisklerken behoren tot het notariaat en moeten zich houden aan de Notariswet. Sommige notariskantoren noemen zichzelf notariaat. De overkoepelende organisatie van het notariaat is de Koninklijke Notari...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/notariaat/
Geen exacte overeenkomst gevonden.