Zoek op

URL

Uniform Resource Locator. Standaardvorm van website adressen (behorende bij bepaalde domeinnamen) waar informatie is opgeslagen en gevonden kan worden. Niet alleen van het hoofdadres, maar ook van de daarmee verbonden paden naar subadressen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/url

URL

de URL zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [yɛr'ɛl] Verbuigingen:   URL|'s (meerv.) <uniform resource locator, term die de naam van een internetlocatie aanduidt> Voorbeeld:   `Een goede URL moet herkenbaar en leesbaar zijn.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/URL

URL

1) Adres op het internet 2) Computerterm 3) Internet adres 4) Internetadres 5) Internetlocatie 6) Internetterm 7) Kanton in Zwitserland 8) Uniform resource locator (afk.) 9) Universel resource locator (afk.) 10) Webadres
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/URL/1

URL

(Engels) Uniform Resource Locator, uniek label, adres van een website, een webpagina of op internet geplaatst document of bericht, dat boven in het scherm van een computer of smartphone zichtbaar wordt en dat volgens bepaalde regels en met vaste onderdelen opgebouwd is; internetadres; webadres
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/URL

URL

Uniform Resource Locator. Het adres van een webpagina. Bijvoorbeeld: http://www.emazing.nl/index.htm
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

URL

Een Uniform Resource Locator (URL) (als het begint met een http vaak ook wel webadres genoemd), is een URI met een bepaalde semantiek die beschrijft hoe en waar men aan de bron (resource) kan komen op het internet.
Elke URL is ook een URI, maar URI`s hoeven niet per se een URL te zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

URL

(uniform research locator) URL of uniform research locator is het adres van een www-pagina op internet. Elk www-document heeft een unieke URL. Aan de hand van zo’n URL kan elke www-pagina – onafhankelijk van de computer waarin ze is opgeslagen – rechtstreeks worden opgevraagd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

URL

Het adres van een bepaald web item, pagina of bestand. Universal resource Locator. Geeft een wereldwijd (webwijd) ondubbelzinnige aanduiding daarvan. Het eerste deel ervan geeft aan op welek wijze de inhoud verwerkt (begrepen) moet worden: http: voor webpagina`s, ftp: voor file transfer , telnet: voor copute rlogin procedure`s, mailto: voor e-ma...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10370

URL

afkorting van de Engelse term Uniform Resource Locator, letterlijk “uniforme localisator van informatiebronnen”, informeel een internetadres genoemd, bestaat uit een reeks karakters die gebruikt wordt om de informatiebronnen op het world wide web te identificeren: HTML-documenten, afbeeldingen, klank, Usenet-discussiegroepen, mailboxen, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10422

URL

Uniform Resource Locator
Symbolisch adres van een informatiebron op Internet. Het adres kan bestaan uit 4 delen: protocol, machinenaam, directory pad en bestandsnaam. Er zijn twee soorten: absolute URL en relative URL.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

URL

Uniform Resource Locator (internet-adres)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10689

URL

Uniform Resource Locator. Het volledige adres of pad naar een webbestand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

URL

Afkorting voor Uniform Resource Locator. Standaard voor het adresseren van documenten op Internet. Een URL – een Internetadres – ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: http://www.yahoo.com/
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11196

URL

Een Uniform Resource Locator is een adres op het Internet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11197

URL

= Uniform research locator.
Een URL is het adres van een www-pagina op het Internet. Elk www-document heeft een unieke URL. De URL heeft vier delen: in het eerste deel staat het protocol waarmee het document moet worden opgehaald (http, ftp, gopher:, mail:, news, enz.). Het tweede gedeelte (achter de twee schuine strepen) bevat de domain name v...
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

URL

(Universal Resource Locator): een uitdrukking die een locatie van een resource (een informatiebron) op Internet aangeeft, ook geeft het aan hoe die informatiebron opgehaald moet worden. Een voorbeeld van een URL is http://www.netadvies.nl/index.html, het geeft de locatie van de home pagina van Netadvies. Een andere URL is ftp:--bond.edu.au-pub-Mine...
Gevonden op http://www.netadvies.nl/advies/woorden.html

URL

Een URL staat voor Uniform Resource Locator en staat voor een adres van een bestand dat op het internet aanwezig is. Vaak zijn dit webpagina's of afbeeldingen. Een URL bestaat uit: 1) protocol (bijvoorbeeld HTTP of FTP); domeinnaam (www et cetera); poortnummer (bijvoorbeeld :80); padnaam (bijvoorbeeld /nieuws/); query string (bijvoorbeeld page_id=8...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

URL

- Uniform Resource Locator - synoniemen: Internet-adres, webadres. Adres op het world wide web, dat bestaat uit een aanduiding van een protocol, een domeinnaam en de naam van een pagina of een bestand. Bijvoorbeeld: http://www.microsoft.com/index.html is
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/u.php?id=3004

URL

-URL (Uniform Resource Locater)- Eenduidige plaatsaanduiding van een bestand, webpagina, programma, dienst of iets willekeurig anders op het internet, waarin naast de locatie ook het protocol vermeld is waarmee het bestand, de webpagina, het programma, de
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/u.php?id=3415

URL

Afkorting van uniform resource locator, het adres dat de elektronische locatie van een Internet-bron (bestand) aangeeft. Een URL bestaat meestal uit vier gedeelten: protocol, server (of domein), pad en bestandsnaam. Soms bevat een URL echter geen pad of bestandsnaam.
Gevonden op http://www.websitemaken.be/index.php?page=begrippenlijst

URL

( Uniform Resource Locator) Een adres op het internet. Elke informatiepagina op het Web heeft zo'n adres, meestal beginnend met www. Het www-adres van een Internetpagina. Afspraak waardoor een bestand op een computer door het intoetsen van diens URL - ongeacht zijn plaats op de wereld - via het Internet is te vinden.
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

URL

The standard way to give the address of a source of information on the WWW. It contains four different parts: - the protocol type, - the machine name, - the directory path and - the file name.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

URL

Uniform Resource Locator
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

URL

Een URL (Uniform Resource Locator) is een alfanumeriek adres van een website bedoeld voor gebruik door mensen. Een voorbeeld van een URL is “vpngids.nl”. Een URL wordt door een internetbrowser, met behulp van een DNS server, omgezet in een IP-adres dat hoort bij de server van de website.
Gevonden op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/begrippen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.