Zoek op

bedrijf

groei en conjunctuur, markten en prijzen: organisatie, onderneming, gericht op het uitoefenen van commerciële activiteiten. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bedrijf

bedrijf

ondernemingsrecht: inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie, handel enz. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bedrijf

bedrijf

het bedrijf zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈdrɛif] Verbuigingen:   be|drijven (meerv.) 1) groep mensen die goederen produceren of diensten verlenen om geld te verdienen Voorbeelden:   `een schildersbedrijf`, `eenmansbedrijf`, `een bedrijf starten/opz...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bedrijf

bedrijf

De economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures teneinde goederen en/of diensten te produceren. Neemt het bedrijf bewust risico’s, dan is sprake van een onderneming.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/bedrijf

bedrijf

(ITIL Servicestrategie) Een algemene bedrijfseenheid of organisatie die bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen. In de context van ITSM, bevat de term zowel de openbare sector en verenigingen zonder winstoogmerk, als bedrijven. Een IT- dienstenaanbieder verleent IT-diensten aan een klant binnen een bedrijf. De IT-dienstenaanbieder kan deel uitmak...
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van arbeid en kapitaal. Een bedrijf dat gericht is op het maken van winst wordt veelal een onderneming genoemd. Een bedrijf dat tastbare producten maakt wordt ook wel een fabrikant genoemd. == Betrokkenen == Bij een bedrijf zijn verschillende mensen betrokken, zoals: == Doelen == De verschillende betrokkenen hebben e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf

bedrijf

• [bedrijfskunde] organisatie, samenspel van mensen en middelen om producten en of diensten te leveren. • [economie] een economische eenheid, gericht op het maken van winst. • [juridisch] een zelfstandige rechtsvorm met winst oogmerk. • [techniek] het in werking zijn van iets. • [toneel] een deel van een toneelstuk.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bedrijf

Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=101

Bedrijf

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...ven), daad; beroep, handwerk; (toon.) onderdeel van een tooneelstuk; dat is uw -, gij zijt er de oorzaak van.
~AL, m. en v. (-len), hij of zij die alles op zich neemt, alles verrigten wil.
~STER, v. (-s), daderes.
*...DRIJTEN, [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (ik bedreet, heb bedre...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

bedrijf

beroepswerkzaamheid - Jaar van herkomst: 1293 (CG I3, 1944 )
deel van een toneelstuk - Jaar van herkomst: 1704 (Hannot&Hoogstraten )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. De term bedrijf wordt in dit boek gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en andere organisaties – zowel met als zonder winstoogmerk – die producten leveren of diensten ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Bedrijf

Of bedrijfshuishouding, is een financieel-economisch zelfstandige productie organisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Bedrijf

akte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

bedrijf

vroeger waren de toneelstukken in drie bedrijven verdeeld. Twee voor, en een na, de pauze. Tussen de bedrijven ging het doek dicht en konden ze het decor verwisselen. Tegenwoordig zijn er niet duidelijke bedrijven meer en gaat het doek niet altijd meer tussendoor dicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Bedrijf

Elke (rechts)persoon die BTW-plichtig is en een BTW-nummer heeft, wordt in M4N aangeduid als bedrijf en is daarmee verplicht het bedrijfsprofiel in te vullen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10869

Bedrijf

Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld. Een bedrijf heeft tot doel om producten en-of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bedrijf

bedrijf

beroeps werkzaamheid, firma; deel van toneelstuk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bedrijf

Bedrijf

Organisatie gericht op het leveren van goederen of diensten die aan de afnemers in rekening kunnen worden gebracht. Organisatie gericht op het winstgevend leveren van goederen of diensten. Synoniem: onderneming. Onderdeel van een toneelstuk.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

bedrijf

plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen vb: in dit bedrijf maakt men diepvriesproducten
de machine is buiten bedrijf [hij werkt niet meer]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bedrijf

Bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen die als doel hebben het leveren van producten of diensten aan andere organisaties (B2B) of consumenten (B2C).
Gevonden op http://www.opencompanies.nl/begrippenlijst

Bedrijf

Een bedrijf is een organisatie van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. De term bedrijf wordt in
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

bedrijf

[Nederlands] 1) onderneming, zaak 2)deel van een toneelstuk,opgebouwd uit een aantal scènes
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

Bedrijf

[Management-en-organisatie] Een organisatie die producten of diensten verkoopt
Gevonden op https://quizlet.com/98532076/hoofdstuk-1-management-en-logistiek-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.