Zoek op

prijspeil

het prijspeil zelfst.naamw.Uitspraak:   ['prɛispɛil] hoogte van bedragen die je moet betalen Voorbeeld:   `een kortstondige daling van het prijspeil`Synoniem:   prijsniveau © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'prijspeil' komt vo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/prijspeil

Prijspeil

In de volksmond wordt er met het prijspeil bedoeld "hoe de prijzen van consumptiegoederen zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar, of van meerdere jaren geleden". De prijzen van goederen zijn namelijk sterk aan verandering onderhevig, wat komt door verschillende (vele) factoren. Het prijspeil in een economie is direct terug te voeren op de in.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Prijspeil
Geen exacte overeenkomst gevonden.