Zoek op

besloten vennootschap

(BV) financiële zaken, consumenten en producenten: Een ondernemingsvorm, waarbij het vermogen is verdeeld in aandelen die op naam ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=besloten vennootschap (BV)

besloten vennootschap

(BV) vennootschapsrecht: rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid voor de vennoten; rechtspersoon met een in aandelen verdeeld ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/besloten vennootschap (BV)

Besloten Vennootschap

(B.V.) Er is sprake van een Besloten Vennootschap (B.V.) als er: ` (Meestal) meerdere eigenaren zijn die vennoten worden genoemd; ` Iedere vennoot een gedeelte van het vermogen inlegt (de vennoten zijn de aandeelhouders van het bedrijf); ` beperkte aansprakelijkheid van schulden is; ` sprake is van een rechtspersoon. Een Besloten Vennootsc...
Gevonden op https://www.finler.nl/besloten-vennootschap/

Besloten vennootschap

Vorm van een vennootschap waarbij de aandelen op naam zijn gesteld en niet zondermeer verhandelbaar zijn. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/beslotenvennoots

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap, ook wel bv genoemd, is een ondernemings- en rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid voor eigenaren. Het kapitaal komt niet van één persoon, maar is verdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Deze vennootschap wordt besloten genoemd omdat de aandelen op naam staan en niet vrij overdraagbaar zijn....
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Besloten_vennootschap

Besloten vennootschap

Een vennootschap bij notariele akte opgericht, waarbij de aandelen op naam luiden en zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Het aandelenkapitaal bedraagt minimaal ? 18.000,-
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/besloten-vennootschap

Besloten vennootschap

De BV is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Omdat de BV een rechtspersoon is, is de BV zelfstandig drager van rechten en plichten en de BV kan dus kopen en verkopen, huren en verhuren. Schuldeisers van de BV kunnen zich slechts verhalen op het vermogen van de BV. Het privé-vermogen van alle betrokken personen ...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Besloten Vennootschap

(1) Juridische rechtsvorm die eigen rechtspersoonlijkheid heeft en waarvan het eigen vermogen is opgebouwd uit aandelen die in handen zijn van de vennoten (daarom heten die aandeelhouders). De aandeelhouders kunnen voor niet meer dan hun aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de financile verplichtingen ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Besloten vennootschap

(BV) (2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin een of meer aandeelhouders voor een of meer aandelen deelneemt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

besloten vennootschap

(BV) is een rechtsvorm, waarbij de aandelen op naam staan en niet vrij verhandeld kunnen worden. De BV is een rechtspersoon.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Besloten Vennootschap

Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon. Voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandeld mogen worden. De aandeelhouders bieden deze eerst aan elkaar aan.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/besloten-vennootschap/

Besloten vennootschap

Synoniemen: Bv - Samenwerkingsverband van aandeelhouders
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/besloten-vennootschap?goback
Geen exacte overeenkomst gevonden.