Zoek op

cesuur

rechtswetenschap: Vaak gezocht maar geen juridische betekenis. Pauze in het midden van een versregel;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=cesuur

cesuur

de cesuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [se'zyr] Verbuigingen:   ce|suren (meerv.) punt waarop iets in twee delen uit elkaar valt Voorbeelden:   `een cesuur in een versregel`, `Die gebeurtenis veroorzaakte een cesuur in haar leven.`Synoniem:   sc...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cesuur

CESUUR

1) Deel van een sonnet 2) Insnede 3) Pauze in een vers 4) Precies 5) Ritmisch rustpunt 6) Rust in een vers 7) Rustpunt 8) Rustpunt (muz.) 9) Rustpunt in een vers 10) Rustpunt in een versregel 11) Scheiding 12) Snede 13) Stemrust die in een versvoet valt bij het lezen van verzen 14) Verandering in een ontwikkeling 15) Verssnede 16) Wapentuig 17) Zin...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CESUUR/1

cesuur

pauze veelal in of bij het midden van een versregel, die een fraaie structuur geeft aan de ritmische voortgang van het vers of ook harmonisch aansluit bij de inhoud
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/cesuur

Cesuur

De rust in een vers ín het versvoet. Een woordeinde dat niet samenvalt met het einde van een versvoet Men onderscheidt: a mannelijke cesuur: - ¦ U U. b vrouwelijke cesuur: - U ¦ U.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_c.htm

Cesuur

De begrippen die met cesuur beschreven worden hebben met elkaar gemeen dat het steeds gaat om de scheiding tussen twee zaken. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cesuur

Cesuur

[beoordeling] - De cesuur in de beoordelingstheorie is de grens tussen geslaagd zijn en niet geslaagd zijn. De term wordt vooral gebruikt bij toelatingsexamens en wedstrijden, waarbij niet het slaagcijfer vooraf vastligt, maar wel het aantal mensen dat geslaagd is. In dit geval wordt de cesuur pas bepaald nadat alle resulta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cesuur_(beoordeling)

Cesuur

[dichtkunst] - Een cesuur (Latijn : caesura) is een lange rust in een versregel. Meestal aangegeven met een puntkomma (;), een dubbele punt (:) of een gedachtestreepje (—). De cesuur is bedoeld om een monotoon wordend metrum te onderbreken. Het gedicht wordt daardoor ritmischer. In de klassieke poëzie wordt een cesuur ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cesuur_(dichtkunst)

Cesuur

[geschiedenis] - Cesuur staat voor een verandering in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is tijdens de midden-Minoïsche tijd (2000 v.Chr. - 1500 v.Chr.). In deze periode kende de Minoïsche beschaving een periode van bijna onafgebroken bloei. 1700 v.Chr. is als een cesuur te beschouwen omdat de meeste paleizen door aardsc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cesuur_(geschiedenis)

cesuur

•een breuk of scheiding tussen periodes in geschiedenis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/cesuur

cesuur

Syntactische grens (rust) binnen een versvoet, bijv.
 Wat droomt- gij,-- macht- loos,-- maar- verme- tel Telg- der aar- de,
 ( J. Kinker. Gedichten, dl. 1, 1819, p. 31).

Hier valt de cesuur tussen de eerste en tweede sylla...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

cesuur

rustpunt
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Cesuur

Let op: Spelling van 1858 caesura, Lat., rustpunt in een vers
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

cesuur

rustpunt in versregel of muziekstuk; pauze (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cesuur

Cesuur

Onderbreking van de muziek als een nieuwe zin of een nieuw gegeven gaat beginnen
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Cesuur

Een rustpunt in een vijf- of zesvoetige versregel midden in een versvoet.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/21_Cesuur.html

Cesuur

Een punt van waaraf een onderdeel of onderdelen van een archief als archiefblok(ken) afgescheiden kunnen worden ten behoeve van overbrenging of vernietiging.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

cesuur

[Muziek] een klein ritmisch rustpunt in een muzikale volzin, gebruikt om zinsdelen of motieven van elkaar te scheiden.
Gevonden op https://quizlet.com/103744012/woordjes-muziek-theorie-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.