Zoek op

contractuele aansprakelijkheid

aansprakelijkheidsrecht: vaak financiële verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van een contract. De ~ kan in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=contractuele aansprakelijkheid

contractuele aansprakelijkheid

aansprakelijkheidsrecht: vaak financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een contract. De ~ kan in tijd en bedrag ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid

Een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop--aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken. De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Contractuele aansprakelijkheid

Een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop--aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken. De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Contractuele aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overeenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Contractuele aansprakelijkheid

een aannemer is op grond van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk. In het model koop--aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld hoe lang na de oplevering de aannemer aansprakelijk is voor diverse soorten gebreken.De contractuele aansprakelijkheid staat los van de GIW-garantie (zie aldaar)
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/C

Contractuele aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid die ontstaat wanneer een der partijen tekortschiet in de nakoming van een gesloten overeenkomst. In beginsel is volgens artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek die partij dan verplicht om de schade die hieruit voor de andere partij ontstaat te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen. In het algemeen is cont...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Contractuele aansprakelijkheid

(2) Op grond van de aannemingsovereenkomst is de aannemer contractueel aansprakelijk. In de model koop-/aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld geregeld voor welke termijn de aannemer na oplevering van het pand aansprakelijk is voor gebreken. Deze contractuele aansprakelijkheid is niet gerelateerd aan de GIW-garantie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.