Zoek op

delegeren

Fr: la délégation [staatsrecht] het overdragen van (een deel van een) bevoegdheid of verantwoordelijkheid van een persoon of orgaan aan een ander, mees…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBecop.html#2949

delegeren

delegeren werkw.Uitspraak:   [deləˈxerə(n)] Verbuigingen:   delegeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gedelegeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen (taken, werk) door iemand anders laten uitvoeren Voorbeeld:   `tijdens je vakantie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/delegeren

delegeren

iemand als vertegenwoordiger sturen vb: we delegeerden Willem
het aan iemand anders overlaten vb: de directeur delegeert veel werk aan zijn secretaresse
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=delegeren

Delegeren

Toedelen van verantwoordelijkheden aan medewerkers daarbij gebruik makend van aanwezige tijd, vaardigheden en potentieel van de medewerkers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005

delegeren

Maakt dat een andere persoon het recht en het vermogen krijgt om te handelen, door toewijzing van taken naar medewerkers, door toestemming (bevoegdheid) te geven om actie te nemen en door een verplichting (verantwoordelijkheid) vast te leggen voor medewerkers ten behoeve van tevreden stellende werkuitvoering.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

delegeren

Het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een daartoe bevoegde medewerker, aan een ondergeschikte medewerker.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

delegeren

[Management-en-organisatie] het overdragen van taken aan één of meer anderen
Gevonden op https://quizlet.com/98857563/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-

delegeren

[Maatschappijleer] het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/

delegeren

overdragen van bevoegdheid of macht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Delegeren

Delegeren is het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot mandateren, wat ook het overdragen van bevoegdheden betekent, maar dan zonder die verantwoordelijkheid. Volgens de organisatiekunde bestaan er verschillende niveaus van delegeren: De keuze voor een niveau van delegeren is gebaseerd op: Als in ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Delegeren

delegeren

afvaardigen, overdragen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/delegeren

delegeren

overdragen, afvaardigen
Jaar van herkomst: 1597 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

DELEGEREN

1) Afvaardigen 2) Betalen 3) Deputeren 4) Machtigen 5) Met volmacht afzenden 6) Overdragen 7) Overdragen van taken 8) Taken overdragen 9) Uitzenden 10) Verdelen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DELEGEREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.