Zoek op

filosofie

Letterlijk: liefde voor de wijsheid; in die zin waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door Socrates . In de loop van de geschiedenis zijn er evenveel definities van de filosofie gegeven als er verschillende filosofische stelsels bestaan. Als er al een algemene definitie van filosofie kan worden gegeven dan is het misschien deze: filosofie is het n...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/filosofie

filosofie

de filosofie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [filozoˈfi] Verbuigingen:   filosofie|ën (meerv.) 1) wetenschap die zich bezig houdt met het wezen van alle dingen en het leven Voorbeeld:   `de filosofie van Kant`Synoniem:   wijsbegeerte 2...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/filosofie

FILOSOFIE

1) Academische faculteit 2) Beschouwing 3) Humane wetenschap 4) Ideologie 5) Leer van de wijsbegeerte 6) Levensbeschouwing 7) Opvatting 8) Tak van wetenschap 9) Wereldbeschouwing 10) Wetenschap 11) Wetenschap van de grensvragen 12) Wijsbegeerte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FILOSOFIE/1

Filosofie

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline (zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.) die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Een beoefenaar van filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie

filosofie

•ode udste theoretische discipline die het verlangen heeft en streeft naar kennis en wijsheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/filosofie

filosofie

grondgedachte, beleid - Jaar van herkomst: 1975 (R75 )
wijsbegeerte - Jaar van herkomst: 1285 (CG Rijmb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

filosofie

Het kritisch onderzoeken van de bases van fundamentele overtuigingen en de analyse van de basisbegrippen, dogma`s of praktijken die uiting geven aan dergelijke overtuigingen.
Categorie: Vakgebieden > humane wetenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

filosofie

wijsbegeerte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/filosofie

Filosofie

Wetenschap die streeft naar wijsheid en kennis. 2. Samenhagend systeem van beweringen en argumenten (de filosofie van Hegel). 3. Levensbeschouwing (mijn filosofie is . . .) 4. (Leidende) denkwijze, opvatting (de filosofie van ons bedrijf is: klant is koning) Etymologie (gr) Philos = liefde, Sophia = wijsheid
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/filosofie.html

filosofie

wetenschap die zicht bezighoudt met het wezen van de dingen vb: zij studeert filosofie Synoniem: wijsbegeerte
geheel van ideeën die met elkaar samenhangen vb: met die filosofie ben ik het niet eens
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=filosofie

Filosofie

Filosofie, ofwel wijsbegeerte, is de wetenschap die verschillende verklaringen bestudeert en beschrijft over ons bewustzijn en de zin of reden van ons bestaan. Bekende filosofen die invloed hebben gehad op het moderne denken zijn o.a. Socrates, Aristoteles, Erasmus, Machiavelli, Descartes, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Darwin (evolutietheorie) en N...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/F/filosofie_487/

Filosofie

(zn) Van Dale: 1 wetenschap die zich erop toelegt het wezen van alle dingen en de beginselen die aan het gehele zijn ten grondslag liggen, te leren kennen => wijsbegeerte 2 filosofisch systeem 3 levensbeschouwing
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Filosofie

[Geschiedenis] Manier van denken waarbij mensen zich bezighouden met grote levensvragen
Gevonden op https://quizlet.com/127494000/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.