Zoek op

wijsbegeerte

de wijsbegeerte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['wɛisbəxertə] wetenschap die zich bezig houdt met het wezen van alle dingen en het leven Voorbeeld:   `wijsbegeerte studeren`Synoniem:   filosofie © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wijsbegeerte

wijsbegeerte

wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid
Jaar van herkomst: 1857 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Wijsbegeerte

Oorspronkelijk is het die vorm van kenniswerving die ontstaat wanneer men geen vrede neemt met de mythische, magische of dogmatische aanpak, wanneer men de eis van betrouwbaarheid stelt en dus kritisch wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Wijsbegeerte

Wetenschap die streft naar wijsheid en kennis. .
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/wijsbegeerte.html

wijsbegeerte

wetenschap die zicht bezighoudt met het wezen van de dingen vb: hij studeert wijsbegeerte Synoniem: filosofie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wijsbegeerte

Wijsbegeerte

Filosofie: studie, wetenschappelijke beschouwing van wijzen van denken, beschouwen.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.