Zoek op

ontslag

ontslagrecht: algemeen: beëndiging van een rechtsbetrekking. Vaak: beëndiging van een arbeidsovereenkomst. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=ontslag

ontslag

ontslagrecht: algemeen: beëndiging van een rechtsbetrekking. Vaak: beëndiging van een arbeidsovereenkomst. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ontslag

ontslag

Het verbreken van de arbeidsverhouding tussen een werkgever en werknemer. De werknemer kan zelf ontslag nemen, of de werkgever kan de werknemer ontslaan. Voor dat laatste gelden in Nederland strenge regels. Zo mogen werknemers niet ontslagen worden vanwege het feit dat ze zwanger of ziek zijn. In het merendeel van de gevallen dat een werkgever een ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/ontslag

ontslag

het ontslag zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɔntˈslɑx] Verbuigingen:   ontslag|en (meerv.) mededeling dat je je baan kwijt bent of dat je zelf weggaat Voorbeelden:   `je ontslag krijgen`, `Er vallen nogal wat ontslagen bij de grote banken.`, `ontslag nemen als ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ontslag

ONTSLAG

1) Afdanking 2) Afscheid 3) Aftreden (het) 4) Afvloeiing 5) Afvloeiing van personeel 6) Afzetting 7) Amotie 8) Bedanking 9) Beëindiging van een betrekking 10) Bons 11) Congé 12) Demissie 13) Dienstbeëindiging 14) Dienstbeindiging 15) Einde 16) Einde van een betrekking 17) Einde van een loopbaan 18) Ontheffing 19) Ontzetting uit een ambt 20) Refo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ONTSLAG/1

Ontslag

Ontslag betekent letterlijk iemand ontheffen van een belofte of verplichting. In meer specifieke zin kan het betekenen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontslag

Ontslag

[arbeid] - Ontslag is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan zelf ontslag nemen, of een werkgever kan een werknemer ontslaan. Het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt niet gezien als ontslag. In diverse landen, zoals Nederland en België, gelden strenge regels voor het ontslaan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontslag_(arbeid)

Ontslag

[gezondheidszorg] - Ontslag betekent in de gezondheidszorg dat de behandeling op de locatie (bijvoorbeeld een ziekenhuis) is beëindigd en dat de patiënt weer naar huis mag. De patiënt wordt dan ontslagen uit (bijvoorbeeld) het ziekenhuis. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontslag_(gezondheidszorg)

Ontslag

Als u de dienstbetrekking met een werknemer wilt beëindigen zult u daarvoor een ontslagvergunning moeten aanvragen. Uitzonderingen op deze verplichting gelden bij:
Beëindiging de proeftijd;
Ontslag op staande voet;
Beëindiging met wederzijds goedvinden;
Faillissement;
Niet-verlengde contracten voor bepaalde tijd;
Ontbindi...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Ontslag

Beëindiging van het dienstverband met Xerox (Nederland) B.V. anders dan door overlijden of pensionering, waardoor het deelnemerschap aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen wordt beëindigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

ontslag

Beëindiging van het arbeidscontract door de werkgever of werknemer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Ontslag

Beëindiging van het dienstverband met de werkgever anders dan door overlijden of pensionering, waardoor het deelnemerschap aan de pensioenregeling wordt beëindigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

ontslag

Er is een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen twee partijen, en één van beiden wil opzeggen. Dat kan schriftelijk, maar ook mondeling gebeuren. Het is verstandig, wanneer men mondeling zijn ontslag krijgt aangezegd, te vragen om een schriftelijke bevestiging; dit in verband met opzegtermijnen en de WW-uitkering.In onder...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

ontslag

het zeggen dat iemand niet meer voor je mag werken vb: de man kreeg ontslag
het naar huis mogen gaan vb: de vrouw werd uit het ziekenhuis ontslagen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ontslag

Ontslag

De term ontslag komt in het wetboek vrijwel niet voor. De wet gebruikt de term ‘opzeggen’, om aan te duiden dat het een eenzijdige rechtshandeling betreft.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.