Zoek op

privaatrecht

burgerlijk recht: vakgebied dat samenvalt met het gelijknamige rechtsgebied; vooral m.b.t. tot alle soorten rechtsverhoudingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=privaatrecht

privaatrecht

burgerlijk recht: vakgebied dat samenvalt met het gelijknamige rechtsgebied; vooral m.b.t. alle soorten rechtsverhoudingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/privaatrecht

privaatrecht

Ook burgerlijk recht of civiel recht genoemd. Het privaatrecht bestrijkt de verhoudingen, handel en wandel tussen de mensen. Men onderscheidt: het personen- en familierecht inclusief het huwelijksgoederenrecht, het vermogensrecht , dat absolute (tegenover iedereen geldende) vermogensrechten (zoals eigendom ) omvat, naast relatieve, tussen bepaalde ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/privaatrecht

privaatrecht

het privaatrecht zelfst.naamw.Uitspraak:   [pri'vatrɛxt] rechtsregels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen Voorbeeld:   `Het Burgerlijk wetboek beschrijft het privaatrecht.`Synoniemen:   burgerlijk recht, civiel recht ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/privaatrecht

PRIVAATRECHT

1) Burgerlijk recht 2) Recht tussen burgers onderling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRIVAATRECHT/1

Privaatrecht

het recht dat tussen burgers onderling geldt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Privaatrecht

Het recht kan worden verdeeld in privaatrecht, ook wel burgerlijk recht of civiel recht genoemd, en publiekrecht. Het privaatrecht kan worden onderscheiden in materieel recht en formeel recht. Het materiële privaatrecht stelt regels ten aanzien van de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en goederen. Het formele privaatrecht gee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Privaatrecht

Burgerlijk recht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Privaatrecht

Het geheel van rechtsregels dat de rechten van bijzondere personen en zaken in hun onderlinge verhoudingen betreft, in tegenstelling tot het publiek recht dat de Staat als zodanig betreft en de zorg voor de openbare belangen. Het privaatrecht omvat het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Privaatrecht

Het gewone recht. Het beheerst alle verhoudingen waarvoor de wet niet uitdrukkelijk een andere wijze van handhaving heeft voorgeschreven. Civielrechtelijke handhaving is steeds mogelijk aan de hand van regels van het privaatrecht wanneer de wet geen straf- of administratiefrechtelijke handhaving heeft voorgeschreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

privaatrecht

[Maatschappijleer] regelt alle relaties tussen burgers onderling
Gevonden op https://quizlet.com/102287049/ma-h1-tm-h4-rechtsstaat-flash-cards/

privaatrecht

rechtsgebied waarin het accent ligt op de rechtsverhoudingen tussen individuen onderling en hun particuliere belangen; publiekrechtelijke elementen zijn daarbij niet uitgesloten Gebruikt voor: burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek civiel recht materieel privaatrecht NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek Meer specifiek: burgerlijk procesrecht personen- en fami...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5641
Geen exacte overeenkomst gevonden.