Zoek op

Rampenbestrijding

Rampenbestrijding is de verzamelterm voor alle werkzaamheden die nodig zijn om de oorzaken (bron) en gevolgen van een ramp op te heffen en de omstandigheden zo te veranderen dat er weer een enigszins normaal leven geleid kan worden door de betrokkenen. In principe zijn de hulpdiensten de eerste partijen die betrokken zijn in de rampenbestrijding. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rampenbestrijding

rampenbestrijding

[Aardrijkskunde] het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade bij rampen zo klein mogelijk maken
Gevonden op https://quizlet.com/86249731/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.