Zoek op

medium

het medium zelfst.naamw.Uitspraak:   ['medijʏm] Verbuigingen:   medi|a (meerv.) middel voor het geven van informatie, zoals krant, tv en radio Voorbeeld:   `massamedia` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'medium' komt voor in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/medium

Medium

een drager van informatie
Gevonden op http://functiebeperking-ipsoc.wikidot.com/opdracht-definities

Medium

De werkwoordsvorm waarbij het subject de handeling verricht in zijn eigen belang Het staat qua zelfstandig geslacht tussen het activum en passivum in
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

Medium

is een persoon die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Medium

Een bepaald fysiek geheel dat materie, trillingen en-of informatie kan dragen of overdragen. Zo kunnen water en lucht als medium fungeren voor mechanische - maar óók elektromagnetische - golven. De korst van een planeet fungeert soms weer als medium voor de trillingen van een aardbeving.
Gevonden op http://www.astronova.nl/m.html

medium

een materie vorm waarin een trilling zich kan voortbewegen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/m.html

Medium

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. het midden, het middelste; middelweg, middenstof; hulpmiddel; circulerend -, gemunt geld.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mediüm

Let op: Spelling van 1858 Lat., midden; het middelste, de middelweg; hulpmiddel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

medium

1. (in) het midden 2. het gemiddelde 3. tussenpersoon bij hypnose 4. voedingsbodem voor bijvoorbeeld bacteriën 5. stof die een prikkel overbrengt
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Medium

middel om een boodschap over te dragen, informatiedrager
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

medium

Informatiedrager. Bijvoorbeeld de televisie, de radio en de krant. Ook een CD-ROM en het Internet zijn media.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Medium

Het voorwerp waarop gegevens worden opgeslagen. Typische media zijn ponskaarten, entree-kaartjes met magnetische strip, magnetische banden, diskettes, harde schijven, etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Medium

Een persoon die boodschappen van de doden doorgeeft
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10603

Medium

Vorm van opslag en verspreiding van informatie (bijvoorbeeld videoband, diskette, optische disc, drukwerk, enzovoort).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

medium

Def.: een willekeurige materie in vaste, vloeibare of gasvormige fase dat chemische stoffen of biotaxa kan (over-)dragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Medium

Een gezoete amontillado sherry.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

Medium

Engels woord voor vlees dat na het bakken van binnen nog roze-rood van kleur is Op zijn Frans is het à point
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10990

medium

communicatiemiddel; persoon met paranormale vermogens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/medium

medium

middel om informatie te verspreiden vb: u kunt het best de krant als medium gebruiken Synoniem: communicatiemiddel
iemand die contact heeft met bovenaardse geesten vb: het medium voorspelde dat Irwin zijn grote liefde zou ontmoeten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=medium

Medium

Iets om gegevens in te plaatsen die weer uitgelezen kunnen worden, bijvoorbeeld een diskette, CD, harde schijf etc
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Medium

(Medium, Propagation Medium) Onder het begrip "medium" of "propagatiemedium" wordt verstaan het materiaal (eventueel het vacuüm of lucht) waarin de (radio)golven zich uitbreiden. In de ontdekkingstijd van de radiogolven werd het medium lucht met de naam "ether" aangeduid. Het woord "etherpiraat" is op dit begrip gebaseerd. Een homogeen medium is e...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

Medium

[Nederlands] Al wat dient tot overdracht van informatie
Gevonden op https://quizlet.com/109463722/nederlands-flash-cards/

medium

[Literatuur] een kanaal of middel waardoor iets (een gedachte, een verhaal) wordt overgebracht
Gevonden op https://quizlet.com/49788582/begrippenlijst-tussentoets-flash-cards/

medium

drager van materie of golven (licht of geluid). Ook wel tussenstof genoemd waar licht of geluid doorheen gaat.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.