Zoek op

toezicht

het toezicht zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈtuzɪxt] controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat Voorbeelden:   `toezicht houden op`, `iemand onder toezicht plaatsen`onder toezicht staan  (gecontroleerd worden) © Kernerman Dictionaries. Spelli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toezicht

TOEZICHT

1) Auspiciën 2) Beheer 3) Bescherming 4) Bestuur 5) Bewaking 6) Bewind 7) Censuur 8) Controle 9) Curatele 10) Directie 11) Hoede 12) Inspectie 13) Oplettendheid 14) Opperleiding 15) Opzicht 16) Supervisie 17) Surveillance 18) Tucht 19) Zeggenschap 20) Zorg
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEZICHT/1

toezicht

•in de gaten houden, letten op.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/toezicht

Toezicht

Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

toezicht

Def.: door de overheid uitgeoefend toezicht op lagere publiekrechtelijke lichamen (door de Kroon op de provinciën, door de provinciën op de gemeenten en waterschappen) hetzij preventief, door goedkeuring van besluiten, verordeningen e.d. hetzij repressief, door vernietiging van besluiten wegens strijd met de wet of het algemeen belang (dit...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

toezicht

erop letten om te kijken of het goed gaat vb: de politie hield toezicht op het verkeer
onder toezicht staan [in de gaten gehouden worden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=toezicht

Toezicht

Het door systematische controle ervoor waken dat iets gebeurt en dat het gebeurt volgens bepaalde normen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toezicht

Het extern toetsen of de doelstellingen zijn gehaald.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Toezicht

Wettelijke bevoegdheid van een overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van en ingrijpen in de wijze waarop een zorgdrager zijn verplichtingen betreffende de archiefzorg vervult.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

toezicht

[Aardrijkskunde] aanwezigheid van een aanspreekpersoon in de openbare ruimte
Gevonden op https://quizlet.com/121766987/havo-4-aardrijkskunde-hoofdstuk-3-stedelijke-
Geen exacte overeenkomst gevonden.