Zoek op

tolerantie

de tolerantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tolə'rɑn(t)si] 1) bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen Voorbeelden:   `de afnemende tolerantie in Nederland`, `nultolerantie`Antoniem:   intolerantie Synoniem:   v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tolerantie

tolerantie

bereidheid om dingen te verdragen die ergernis kunnen oproepen vb: er is in dit land weinig tolerantie voor anderstaligen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=tolerantie

Tolerantie

We weten allemaal wat we in Nederland in de afgelopen jaren zijn gaan verstaan onder het gedoogbeleid. Gedogen betekent geen toelaten, want dat zou op acceptering kunnen lijken en wetgeving noodzakelijk maken. Nee, gedogen houdt in dat we iets laten passeren hoewel we er niet gelukkig mee zijn: liever gingen we over tot een verbod, maar omdat een v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10125

Tolerantie

Toegestane afwijking. Als je honderd weerstanden van 100 Ohm koopt en je gaat ze nauwkeurig opmeten zul je vinden dat er geen 1 exact 100 Ohm is. Ze zitten wel allemaal binnen een bepaald percentage in de buurt. Dit geldt voor alle onderdelen. Zie ook het lemma E-reeks
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

tolerantie

1. Verschijnsel dat iemand van een bepaalde drug steeds meer moet gebruiken om hetzelfde effect te bereiken
2. De mate waarin een individu van een soort schommelingen in de waarde van een abiotische milieufactor kan verdragen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

tolerantie

Ook: verdraagzaamheid. De erkenning dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde. Tolerantie betekent dat sancties uitblijven voor afwijkende meningen en gedragingen. Voltaire (1694-1778) bepleitte verdraagzaamheid vooral tegenover nieuwe ideeën: ` Wat is tolerantie? Ze is de consequentie van de menseli...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

tolerantie

1.verdraagzaamheid; het vermogen geneesmiddelen, voeding en dergelijke te verdragen zonder daar een verkeerde reactie op te hebben. 2. gewenning, het verschijnsel dat steeds meer van een (genees)middel nodig is om hetzelfde effect te bereiken. synoniem: gewenning
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

tolerantie

verdraagzaamheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Tolerantie

Engels:Tolerance verdraagzaamheid
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/t

Tolerantie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Tolerantie``] Toegestane afwijking in de afmetingen der vuurmonden en der draagbare vuurwapens
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm

tolerantie

•de bereidheid ander gedrag dan het eigen te dulden. •de speelruimte die men heeft bij het uitvoeren van een plan of bestek. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tolerantie

Tolerantie

[Levensbeschouwing] verdraagzaamheid
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/

TOLERANTIE

1) Indulgentie 2) Speling 3) Verdraagzaamheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOLERANTIE/1

Tolerantie

De verdraagzaamheid ten opzichte van een geneesmiddel of stof in de voeding.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Tolerantie

Engels:Tolerance verdraagzaamheid
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/t

tolerantie

gewenning; aanpassing van het lichaam aan herhaald gebruik van een psychoactieve stof, waardoor steeds meer van deze stof moet worden gebruikt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Tolerantie

[Nederlands] Verdraagzaamheid
Gevonden op https://quizlet.com/103341233/nederlands-flash-cards/

Tolerantie

Ieder mens heeft zijn eigen opvattingen en ideeën over het leven en over de manier waarop hijzelf, mensen in zijn omgeving of de maatschappij waarin hij leeft, daaraan vorm zouden moeten geven. Men houdt deze opvattingen en ideeën meestal voor de enige juiste. Wie desondanks bereid is om andere opvattingen en ideeën te accepteren en ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/tolerantie

tolerantie

Ook gewenning. Vermindering van een effect van een stof op een biologisch systeem bij een volgende toediening van die stof.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5547

tolerantie

In ons maatschappelijk bestel proberen mensen met uiteenlopende, vaak onverenigbare belangen en religieuze, levens- of wereldbeschouwelijke opvattingen in vrede met elkaar te leven. Dat lukt alleen in een onpartijdige rechtsstaat , die gelijk recht voor allen handhaaft. Tolerantie, verdraagzaamheid, is staatsmanswijsheid. Zie ook democratie .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8124

tolerantie

verdraagzaamheid jegens andersdenkenden of met betrekking tot
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Tolerantie

het kunnen verdragen van de voorgeschreven behandeling.
Gevonden op http://www.llcg.be/nl/Dokter/algemeen/woordenboek

Tolerantie

[numismatiek] - De tolerantie (Engels: tolerance remedy, Frans: tolérance, Duits: Toleranz) of remedie genoemd in de numismatiek, is de mate waarin het gewicht van een munt mag afwijken (naar boven of naar beneden) van het wettelijk vastgestelde gewicht. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tolerantie_(numismatiek)

Tolerantie

[maatschappij] - Tolerantie of verdraagzaamheid in een sociale, culturele of religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag (of afwijkende meningen). Tolerantie i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tolerantie_(maatschappij)

Tolerantie

[specificaties] - Tolerantie (Latijn: tolere, verdragen) is de mate waarin een gemeten eigenschap van een technische component van de specificatie (de voorgeschreven waarde) mag afwijken. == Specificaties == Een ontwerp schrijft voor welke onderdelen in een werkstuk moeten worden gebruikt. De details van deze voorschriften ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tolerantie_(specificaties)
Geen exacte overeenkomst gevonden.