Kopie van `woorden van E.J. Potgieter (1808 – 1875)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


woorden van E.J. Potgieter (1808 – 1875)
Categorie: Taal en literatuur > Verouderde woorden
Datum & Land: 27/01/2011, NL
Woorden: 101


Abelheid
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kundigheid, bekwaamheid.

Abel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kundig, bekwaam.

Abdis(se)
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kloostervoogdes.

Amoureusheid
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) verliefdheid.

Ambra
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) amber, kostbare, welriekende vettige stof uit de darmen van de potvis.

Anker
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) wijn maat, 45 flessen groot.

Antichambre
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) voor-, zijkamer.

Bus
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) geschut.

Buffel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) onbeschofte kerel, lomperd, vlegel.

Buitendien
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) daarenboven, behalve het vorige.

Cijns
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) belasting, tol, schatting.

Cijnsbaar
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) belastbaar.

Dwingelandij
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) onderdrukking, tirannie.

Dweeper
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) fanaticus, overspanne aanhanger van een idee of godsdienst.

Eenparig
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) algemeen.

Eensklaps
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) plotseling.

Egelantier
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) soort wilde roos.

Elegie
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) treurgedicht, klaagzang.

Elpen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) ivoorkleurig.

Epicurist
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) wellusteling, genotzuchtig persoon.

Erbarmen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) medelijden hebben.

Erin
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) oude naam voor Ierland.

Eunjer
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) spook.

Euvel duiden
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kwalijk nemen.

Evel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) evenwel.Feeks
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) kwade, driftige vrouw.

Fy
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) foei.

Gindsch(e)
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) (wat) daar (staat/ligt).

Gul
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) rul.

Gudsen, gutsen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) overvloedig stromen.

Guinje
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) gouden munt ter waarde van 21 Engelse shilling (105 hedendaagse Engelse pennies).

Jegens
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) ten aanzien van, tegenover.

Jonnen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) gunnen.

Jolijt
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vreugde, vrolijkheid.

Jolyselijk
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vrolijk.

Jokkernij
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) scherts, grappenmakerij.

Joks
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) grap, scherts.

Kimme
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) horizon.

Kitsen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) afschieten.

Kloekmoedigheid
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) dapperheid.

Kluchtig
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) grappig.

Kloekken
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) dapperen, moedigen.

Kloekheid
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) dapperheid.

Kloekhartig
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) moedig, onversaagd.

Klepper
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) draver (paard).

Kloek
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) dapper, moedig.

Nimrod
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) groot liefhebber van de jacht. Kleinzoon van van Cham; een fantatische jager.

Nikker
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) duivel, boze geest.

Nimf
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) naam van de onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, in de gedaante van mooie meisjes, die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren leefden.De bezielden en beheersten de voorwerpen der natuur en daaraan hun bijzondere namen aan ontleenden.

Odin
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) Germaanse oppergod, hoofd van de goden geslacht der Asen.

Officie
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) ambt, betrekking, dienst, ambtsvervulling.

Offerande
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) elke gift, welke men als een zichtbaar teken van dankbaarheid, verering, onderwerping, enz. aan een godheid opdraagt.

Olijk
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vrolijk.

Omhuiven
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) omhullen.

Omzonst
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) te vergeefs.

Oorsmeekerij
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vleierij.

Ootmoed(ig)
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) nederig(heid).

Ordonnantie
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) opvatting, schikking.

Outer
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) altaar.

Sinjeur
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) mijnheer.

Sidderen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) beven, bibberen.

Silenus
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) trouw gezel van Dionysus (Bacchus); voorgesteld als een grappige, zware, oude man met een baard.

Skald
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) noordse dichter, die door zang en gedicht de geheimen van de godsdienst, de daden van de helden van vorige geslachten onder zijn tijdgenoten probeerde te roemen.

Smart(e)
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) verdriet.

Smous
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) scheldnaam voor jood.

Spitsbroeder
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) boosdoener.

Spoorslag
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) prikkel, aanmoediging.

Spiritus
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) alcoholische drank.

Spinrok
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) garenklos.

Spinde
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) provisiekast, voorraadkamer voor voedsel.

Span
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) twee of meer voorgespannen dieren.

Spie
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) spion.

Sylbe
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) lettergreep.

Uchtendstond
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) morgenuur.

UED
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) uwe edele.

Uitdrager, uitdraagster
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) handelaar in gebruikte goederen.

Uitspansel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) dampkring, firmament.

Vos
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) paard met bruinrode, bruingele maan- en staartharen.

Voorzeker
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) inderdaad.

Vond
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) vondst.

Vonder, vlonder, vondel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) losse brug of plank over een sloot.

Voldingend
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) afdoend, overtuigend, beslissend.

Voetangel
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) drie of vier scherpe punten, die zo aanelkaar zitten, dat er altijd één naar bovensteekt. Wordt gebruikt om dieven te weren.

Vroed
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) wijs.

Vroom
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) gelovig.

Werwaarts
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) waarheen.

Wen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) wanneer.

Werpspiets
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) speer.

Welligt
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) misschien.

Weiden
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) rondgaan.

Weêrhaan
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) windwijzer in de vorm van een haan op een gebouw; (figuurlijk) iemand die met alle winden meewaait.

Weenen
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) huilen.

Weder
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) weer.

Wee
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) verdriet, ongeluk.

Wulp
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) onbedachtzame jongeman.

Zevendelei
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) allerlei.

Zinkroer
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) pistool.

Zicht
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) handzeis, sikkel (voor het maaien van koren en gras).

Zoeken
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) proberen.

Zoetertje
woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) liefje.