Zoek op

ADHD

de ADHD zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [adeha'de] afwijking dat je te actief en druk (3) bent en je niet kunt concentreren Voorbeeld:   `Er zijn tegenwoordig veel kinderen met ADHD.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'ADHD' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ADHD

ADHD

Afkorting van Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. Gedragsstoornis, gekenmerkt door aandachtstekort en rusteloosheid. In de kinderpsychiatrie hanteert men duidelijk afgebakende criteria om tot deze diagnose te komen. In de onderwijspraktijk en het dagelijks spraakgebruik wordt de term tegenwoordig echter ook veel algemener toegepast op ge...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/adhd

ADHD

1) Aandachtsstoornis met hyperactiviteit 2) Aandachtstekortstoornis 3) Aandoening met acting out gedrag 4) Aangeboren aandoening 5) Attention deficit hyperactivity disorder (afk.) 6) Concentratiestoornis 7) Gedragsstoornis 8) Gemene ziekte 9) Hyperactiviteit 10) Medische term 11) Neurologische gedragsstoornis 12) Psychische aandoening 13) Vorm van ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADHD/1

ADHD

stoornis die zich kenmerkt door heel druk, hyperactief gedrag, dat tot gedragsproblemen en concentratieproblemen leidt; gelijktijdige aandachtstekortstoornis en hyperactiviteitsstoornis; Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/ADHD

ADHD

• [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "Attention Deficit Hyperactivity Disorder", een gedragsziekte met concentratiestoornissen en hyperactiviteit.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ADHD

ADHD

ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandoening die vaak voorkomt in de huidige maatschappij. Ze wordt gekenmerkt door impulsiviteit en aandachttekort. Voor veel volwassenen is het moeilijk om met deze aandoening om te gaan. Het zijn 'lastige' kinderen die hiermee kampen. Eigenlijk is het net andersom en ma...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.ADHD

ADHD

aandachts-tekort-stoornis met hyperactiviteit (overbeweeglijkheid)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

ADHD

Aandachts-tekort stoornis met hyperactiviteit. Men noemt ADHD ook wel 'alle dagen heel druk'.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

ADHD

hyperactief gedrag met stoornissen in aandacht en concentratie en impulsiviteit, dit komt met name voor bij kinderen. synoniem: attention deficit hyperactivity disorder
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder, een gedragsstoornis die gekenmerkt wordt door een concentratietekort (aandachtstoornissen), impulsiviteit en-of hyperactiviteit (overactief). Deze kenmerken zijn zo sterk dat de ontwikkeling erdoor bedreigd wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10371

ADHD

afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD wordt gekenmerkt door hyperactiviteit, concentratieproblemen en impulsiviteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10711

ADHD

Gedragsstoornis bij jonge honden. Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid ( = hyperkinesie) en zeer druk gedrag ( = hyperactiviteit). ADHD ( = Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) Opvallende verschijnselen zijn o.a. zeer druk gedrag, concentratieproblemen, niet rustig kunnen spelen, andere honden storen of lastig vallen, gevaarlijke ding...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

ADHD

attention deficit hyperactivity disorder; zie aandachtstekortstoornis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis. Bij ADHD wordt vaak onderscheid gemaakt tussen ADHD met hyperactiviteit (ADHD) of zonder hyperactiviteit. In het laatste geval wordt ook wel over ADD gesproken. Medicatie, neurofeedback en sommige voedingsinterventies hebben goede effecten laten zien bij de beh...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/ADHD

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Aandachtstekortstoornis (of concentratiestoornis) waarbij sprake is van extreme hyperactiviteit en impulsiviteit
Gevonden op http://www.freewebs.com/familievanderzanden/begrippenenafkortingen.htm#4728

Adhd

ADHD is de afkorting voor 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'. Vrij vertaald: een stoornis die concentratieproblemen en hyperactiviteit veroorzaakt. ADHD staat vooral bekend als een probleem bij kinderen, hoewel het ook bij volwassenen voorkomt. Vroeger werden kinderen met ADHD gewoon lastig genoemd, later had men het over MBD (Minimal Brain...
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

ADHD

Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. Globale kenmerken van hyperaktiviteit zijn: problemen met aandacht, druk gedrag en impulsiviteit.
Diagnose
Voor de diagnose ADHD moeten deze problemen al langer dan een half jaar bestaan, zich niet beperken tot alleen school (ook thuis), voor het zevende j...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000929.html

ADHD

ADHD is de afkorting die gebruikt wordt voor de kinderen of volwassenen met een aandachtsstoornis met hyperactiviteit. ADHD is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachtsstoornissen), impulsiviteit (ze handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en-of hyperactiviteit (overactief). Algemee...
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit
Gevonden op http://www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/begrippen

ADHD

(Attention Deficit (Hyperactivity) AD(H)D is een aandachts- en concentratiestoornis met of zonder hyperactiviteit. Kinderen met AD(H)D hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van: aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit (Owens, 2004).
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

ADHD

[Maatschappijwetenschappen] het geheel van gedragskenmerken dat wordt gediagnostiseerd als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Gevonden op https://quizlet.com/12850218/cr-hoofdstuk-10-theoretische-verklaringen-van-
Geen exacte overeenkomst gevonden.