Zoek op

aanwijzing

bestuursrecht: aanwijzing van personen voor een verrichting; aanwijzing van personen uit de leden van een college door de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanwijzing

aanwijzing

handelsrecht: handelspapier; schriftelijke betalingsopdracht of mandaat; aanwijzen van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanwijzing

aanwijzing

strafprocesrecht: bewijsmiddel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanwijzing

aanwijzing

verzekeringsrecht: aanduiding van een begunstigde in een levensverzekering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aanwijzing

aanwijzing

de aanwijzing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈanwɛizɪŋ] Verbuigingen:   aanwijzing|en (meerv.) 1) wat uitlegt hoe je iets moet doen Voorbeelden:   `aanwijzingen geven hoe je ergens moet komen`, `gebruiksaanwijzing` 2) wat je denkt, maa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanwijzing

Aanwijzing

[spoorverkeer] - Een aanwijzing (vroeger lastgeving) is een opdracht aan de machinist (in de Regeling Spoorverkeer "bestuurder" genoemd) van een trein die niet door seinen kan worden getoond. Aanwijzingen hebben een directe relatie tot de spoorwegveiligheid en worden door of namens de treindienstleider afgegeven. Ze kunnen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanwijzing_(spoorverkeer)

aanwijzing

•het aanwijzen. •vingerwijzing.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aanwijzing

aanwijzing

Het aanwijzen van een belegger met een short positie om de verplichtingen op grond van diens contract na te komen. (assignment) ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/aanwijzing.htm

Aanwijzing

Opdracht van de Nederlandsche Bank aan het bestuur van een pensioenfonds om het beleid of de uitvoering van het beleid van het pensioenfonds zodanig aan te passen, dat het in overeenstemming wordt gebracht met wettelijke regels. Het is een instrument van de Nederlandsche Bank om naleving van de Pensioenwet bij pensioenfondsen af te kunnen dwingen....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Aanwijzing

Wanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zijn plicht tot levering of afname na te komen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/aanwijzing

aanwijzing

wat verteld wordt over hoe je het moet doen vb: je moet de aanwijzingen van de leraar goed opvolgen
gebruiksaanwijzing [boekje waar in staat hoe je een apparaat bedient]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aanwijzing

Aanwijzing

1. Voorschrift hoe het Openbaar Ministerie zijn taak moet vervullen. Er is bijvoorbeeld een aanwijzing over de rol van een officier van justitie bij risicowedstrijden in het betaa...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Aanwijzing

Aanwijzingen zijn:
- instructies in woord of gebaar ( I12 en I12b) door daartoe bevoegde personen zoals politie, marechaussee, douane en andere opsporingsambtenaren;
- stoptekens van verkeersbrigadiers ( X05);
- stopteken van een politievoertuig (rode lamp, of de tekst `stop` of `stop politie`);
stopteken van een begeleider of bestuur...
Gevonden op http://www.rijexamen.com/kids/Begrippen.html

Aanwijzing

Aanwijzingen zijn die richtlijnen die worden gepubliceerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Aanwijzing

[Nederlands] informatie over hoe je te werk moet gaan
Gevonden op https://quizlet.com/85400599/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.