Zoek op

afkoop

strafrecht: een schikking, transactie, afdoening buiten proces in strafzaken. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afkoop

afkoop

verbintenissenrecht: omzetting van vaste periodieke verplichtingen in een bedrag ineens, te voldoen tegen finale kwijting. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afkoop

AFKOOP

1) Afkopen 2) Betaling om een verplichting te beeindigen 3) Het vrijkopen 4) Inlossing 5) Vrijkoop 6) Vrijkoping
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFKOOP/1

Afkoop

Afkoop is het ineens betalen van een langdurige geldelijke verplichting, waarna deze ophoudt te bestaan. Voor de afkoop worden bepaalde formules gehanteerd, afhankelijk van het soort verplichting. De formule is er meestal op gericht de ontvanger van de gelden schadeloos te stellen voor hetgeen hij mis zou lopen. Het bedrag dan wordt betaald wordt ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afkoop

Afkoop

U zegt de verzekering op, en krijgt een (klein) deel van uw geld terug. Niet mogelijk bij natura verzekering. Meestal is premievrijstelling gunstiger.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

Afkoop

Het afkopen van de toekomstige pensioenuitkeringen door het krijgen van een bedrag ineens. Afkoop van pensioenen is normaal gesproken niet toegestaan. Maar er is een uitzondering als het jaarlijkse pensioen kleiner is dan de afkoopgrens van € 451,22 (2013).
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Afkoop

Afkoop

(1) Bij afkoop van een levensverzekering wordt de waarde van de polis uitbetaald, waarna de verzekering wordt beindigd. Dit is alleen mogelijk bij verzekeringen die zeker tot uitkering komen. Veelal wordt verklaring geist waaruit de goede gezondheid van verzekerde blijkt, dit i.v.m. autoselectie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Afkoop

(2) Bij afkoop wordt je pensioen in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks. Het is wettelijk bijna altijd verboden. Er mag alleen worden afgekocht als: 1) het pensioen waarop je na beindiging recht hebt gehouden klein is. Voor 2011 geldt hiervoor een bedrag van 438,44. Je pensioenuitvoerder kan dit pensioen twee jaar na de beindiging afkop...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Afkoop

Bij afkoop wordt het pensioenbedrag in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e
Geen exacte overeenkomst gevonden.