Zoek op

atoomgewicht

Term die vaak gebruikt wordt voor relatieve atoommassa. Het is de massa van een gegeven atoom gedeeld door die van het waterstofatoom. Het atoomgewicht is dus geen gewicht, maar een dimensieloos getal. Omdat vrijwel de hele massa van een atoom in de kern geconcentreerd is, en protonen en neutronen een atoomgewicht 1 hebben, is het atoomgewicht van ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

Atoomgewicht

Zie Atoommassa: De massa van een atoom. Meestal uitgedrukt in atomaire massaeenheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.