Zoek op

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schadeuitkeringen.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2594

Bedrijfsopbrengsten

Waarde van de afzet na aftrek van BTW en kortingen [euro-periode]. Synoniem: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}, totale opbrengsten {Micro-economie} Som van netto-omzet, toename voorraad gereed product en andere posten die op de balans geactiveerd zijn [euro-periode] {Externe Verslaggeving, zie: model E, mod.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Bedrijfsopbrengsten

1) Waarde van de afzet na aftrek van BTW en kortingen [euro/periode]. Synoniem: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}, totale opbrengsten {Micro-economie}.
2) Som van netto-omzet, toename voorraad gereed product en andere posten die op de balans geactiveerd zijn [euro/periode] {Externe Verslaggeving, zie: mode...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.