Zoek op

Beleidsterrein

Het beleidsterrein is de afbakening van een aandachtsgebied binnen de taakopdracht van het departement. Per begroting worden de begrotingsartikelen zodanig afgebakend en gegroepeerd dat deze gezamenlijk een helder beeld geven van de onderwerpen van beleid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

Beleidsterrein

Het geheel van relaties tussen actoren die handelingen of activiteiten verrichten in het kader van een bepaald overheidsbeleid, dat voortvloeit uit een overheidstaak. Specifiek onderdeel van het totale overheidsbeleid. Alle beleidsterreinen samen geven een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden die de Nederlandse overheid heeft. De versc...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.