Zoek op

Beroepscompetentie

Zie competentie.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Beroepscompetentie

Alle mbo-opleidingen staan in de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs. De kwalificatiestructuur is een geordend en samenhangend geheel van kwalificaties. Die kwalificaties zijn gebaseerd op kerntaken, kernopgaven en competenties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten compenties. Beroepscompetenties zijn de ontwikkelbare vermogens van...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Beroepscompetentie

Een competentie die kenmerkend is voor een bepaald beroep of beroepengroep.
Voorbeeld
De servicemonteur is in staat om op adequate wijze storingen in installaties te verhelpen, zodat de installaties storingvrij kunnen werken.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10177

Beroepscompetentie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren. Loopbaancompetenties: het geheel van kennis, vaardigheden en attituden die werkenden nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen. Burgerschapscompetenties: competenties die mensen nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren. Zie ook ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11413
Geen exacte overeenkomst gevonden.