Zoek op

beschikking

burgerlijk procesrecht: beslissing in een kortgeding of soortgelijke beslissing van een rechterlijke instantie, onderzoeksmaatregel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=beschikking

beschikking

strafprocesrecht: rechterlijke beslissing tijdens het verloop van een strafproces, niet uitgesproken op de terechtzitting. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=beschikking

beschikking

bestuursprocesrecht: een door het bestuursorgaan genomen besluit dat niet van algemene strekking is, maar betrekking heeft ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beschikking

beschikking

burgerlijk procesrecht: regeling bij schriftelijk stuk; bepaling, uitspraak in een verzoekschriftprocedure. Bijv. de echtscheidingsbeschikking; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beschikking

beschikking

strafprocesrecht: rechterlijke beslissing tijdens het verloop van een strafproces, niet uitgesproken op de terechtzitting; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/beschikking

beschikking

de beschikking zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bə'sxɪkɪŋ] 1) besluit van een gezagsdrager om iets te doen Verbuigingen:   beschikking|en (meerv.) Voorbeelden:   `beschikking van het gemeentebestuur`, `rechterlijke beschikking`, `het niet eens zij...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beschikking

BESCHIKKING

1) Beschering 2) Beschikbaarheid 3) Besluit 4) Bestel 5) Decreet 6) Destinatie 7) Dispositie 8) Gerechtelijke beslissing 9) Maatregel 10) Macht 11) Noodlot 12) Raadsbesluit 13) Rechterlijke beslissing 14) Regeling 15) Wil
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESCHIKKING/1

beschikking

•de macht om over iets te beschikken. •een besluit dat iets wettelijk of juridisch regelt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beschikking

Beschikking

In burgerlijk recht: rechterlijke (tussen)uitspraak die niet strekt tot voorlopige of definitieve beslechting van een geschil; rechterlijke eindbeslissing in een verzoekschriftprocedure.
In bestuursrecht: eenzijdige beslissing van een bestuursorgaan in een concreet individueel geval.
In strafrecht: rechterlijke beslissing tijdens het verloo...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=133

Beschikking

Een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op een bepaald verzoek of op een bezwaarschrift.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10112

Beschikking

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Beschikking

Beslissing van een rechter die (meestal) niet op een openbare zitting is genomen. Bijvoorbeeld door de rechter-commissaris of door de raadkamer (van de rechtbank). Ook: naam van het stuk waarbij de administratieve `boete` voor lichte verkeersovertredingen wordt opgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

beschikking

Def.: een besluit over een aanvraag
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Beschikking

- 1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Beschikking

De beschikking in het bestuursrecht is een schriftelijk besluit afkomstig van een bestuursorgaan. De beschikking heeft als belangrijk kenmerk dat het niet van algemene strekking is; dit houdt in dat de beschikking gericht is tot één persoon of een bepaalde groep personen. Artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht stelt: ''Onder een besc...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Beschikking

Beschikking

Schriftelijke beslissing van een overheidsorgaan, waarbij aan een bepaalde persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend, dan wel geweigerd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/beschikking

Beschikking

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan waarbij aan een bepaalde (rechts)persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend dan wel geweigerd.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Beschikking

Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure die begint met een verzoekschrift. Ook: een besluit van een overheidsorgaan.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Beschikking

1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift. Een uitspraak in een procedure die begint met een
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Beschikking

Een beschikking is een besluit van een bestuursorgaan, dat gericht is op rechtsgevolg voor degene(n) aan wie de beschikking is geadresseerd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Beschikking

Besluit van een administratief orgaan, meestal van de overheid, gericht op een persoon of rechtspersoon. Wordt ook gebruikt voor besluiten van het zorgkantoor
Gevonden op http://www.zorgbelang-noordholland.nl/woordenlijst

Beschikking

Besluit door een overheidsorgaan betreffende een bijzonder geval.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

beschikking

[Politiek] niet-regelend besluit van een administratief orgaan met werking naar buiten, zoals bijvoorbeeld een vergunning, benoeming of subsidieverlening
Gevonden op https://quizlet.com/13008131/pb-hoofdstuk-6-het-proces-van-politieke-beslui

Beschikking

De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Tegen een beschikking kan je normaal gesproken in hoger beroep gaan. Je hebt meestal een beschikking nodig als je iets wilt verzoeken aan de rechter, zoals een echtscheiding. Zie b...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/beschikking/
Geen exacte overeenkomst gevonden.