Zoek op

bestuursdwang

bestuursprocesrecht: feitelijk optreden van een bestuursorgaan tegen hetgeen in strijd is met een wettelijk voorschrift. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuursdwang

Bestuursdwang

Het doel van een bestuursdwang is om de overtreder van een wettelijk voorschrift te bewegen deze overtreding ongedaan te maken, of, als dat niet lukt, het ongedaan maken van de overtreding door de overheid. Bestuursdwang gebeurt in het algemeen op kosten van de overtreder. Artikel 5:21 van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht beschrijft het z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursdwang

Bestuursdwang

Een bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om illegaal gedrag van een burger feitelijk ongedaan te maken. Deze bevoegdheid wordt 'bestuursdwang' genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van een illegaal gebouwde garage. De kosten van de bestuursdwang komen voor rekening van de burger die in overtreding is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586
Geen exacte overeenkomst gevonden.