Zoek op

BIOSFEER

1) Deel van de aarde met levende organismen 2) Natuurlijke omgeving
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BIOSFEER/1

Biosfeer

Het dunne buitenste laagje van de aardbol en het gedeelte van de lucht daarboven waarin zich het leven afspeelt. Binnen de biosfeer bestaat een evenwicht tussen opbouwen verbruik van organische stoffen, de basis van alle leven. Alle organismen hebben een eigen functie bij het handhaven van het biologisch evenwicht. De mens is het enige organisme da...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/B.html

biosfeer

Dat gedeelte in en op de aardbodem en atmosfeer waarin zich leven bevindt wordt samen met de bewoners tot de biosfeer gerekend. Kenmerkend is de overeenkomst in samenstelling van de bouwstoffen van de aarde en haar bewoners. De elementen waar de bouwstoffen uit bestaan zijn onderdeel van een eeuwigdurende kringloop.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Biosfeer

De biosfeer is het gedeelte van de Aarde waar leven mogelijk is en bevindt zich in de hydrosfeer, de atmosfeer en de lithosfeer. De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen; in de vaste aardbodem is de biosfeer met uitzondering voor bacteriën enkele meters diep, in de lucht is hij acht kilometer hoog tot waar er voldoende zuurstof is...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Biosfeer

biosfeer

het door levende wezens bevolkte deel van de aarde
Jaar van herkomst: 1910-1914 (Bauwens )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Biosfeer

De biosfeer bestaat uit het bovenste deel van de aardkorst, het aardoppervlak en het laagste deel van de atmosfeer, dat wordt bewoond door (levende) organismen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

biosfeer

Schil rondom de aarde, waarbinnen nog levende organismen kunnen voorkomen, van ± -1m in de bodem (wortelzone) tot ± +10.000 m, inclusief (diep)zeeën.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Biosfeer

De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen; in de vaste aardbodem is de biosfeer met uitzondering voor bacteriën enkele meters diep, in de lucht is hij enige kilometers hoog en in het water strekt hij zich uit tot op zeer grote diepten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

biosfeer

Def.: het door de gezamenlijke planten- en dierenwereld bezette deel van de aarde (lithosfeer) en de atmosfeer. Toelichting: Het deel op, in en boven de aarde dat bewoond wordt door organismen en waar zich dus leven bevindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

biosfeer

het door levende wezens bevolkte deel van de aarde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/biosfeer

Biosfeer

[Aardrijkskunde] Het leven op aarde
Gevonden op https://quizlet.com/104457068/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.