Zoek op

BUITENLANDERS

1) Vreemdelingen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BUITENLANDERS/1

Buitenlanders

Na ten minste vijf jaar legaal in Nederland te hebben gewoond, krijgen buitenlanders van achttien jaar en ouder actief kiesrecht (recht om op anderen te stemmen) en passief kiesrecht(recht om zelf kandidaat op een kieslijst te zijn) voor de verkiezingen van gemeenteraden en deelraden (in grote steden). De discussie over uitbreiding van het kiesrech...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Buitenlanders

Na ten minste vijf jaar legaal in Nederland te hebben gewoond, krijgen buitenlanders van achttien jaar en ouder stemrecht voor de verkiezingen van gemeenteraden en deelraden (in grote steden). Ook kunnen zij zich verkiesbaar stellen. Onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben na vestiging in Nederland onmiddellijk actief en passief s...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Buitenlanders

Na ten minste vijf jaar legaal in Nederland te hebben gewoond, krijgen buitenlanders van achttien jaar en ouder stemrecht voor de verkiezingen van gemeenteraden en deelraden (in grote steden). Ook kunnen zij zich verkiesbaar stellen. Onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben na vestiging in Nederland onmiddellijk actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en voor het Europees Parlement. De discussie over uitbreiding van het kiesrecht voor buitenlanders is nog altijd gaande. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.