Zoek op

VREEMDELINGEN

1) Buitenlanders 2) Onbekenden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VREEMDELINGEN/1

Vreemdelingen

Let op: Spelling van 1914 Vreemdelingen zijn alle personen, die niet tot de Nederl. staatsgemeenschap behooren. (Zie ook art. 12 der wet op het Ned. en Ingezetenschap van 12 Dec. 1892, Stbl. No 268, zooals dat art. gewijzigd is bij de wet van 10 Febr. 1910, Stbl. No 56). Tusschen een bepaalden staat en de vreemdelingen bestaat geen natuurlij...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

vreemdelingen

(Eng: alien) Een persoon die geen wettig ingezetene is van de staat waar hij verblijft. In de oudheid werden vreemdelingen vaak beschouwd als criminelen, maar in het Romeinse recht verschafte het ius gentium (recht der volken) basis aan het principe dat ook vreemdelingen rechten hadden. Sinds de late middeleeuwen hebben staten meestal een bepaalde ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500
Geen exacte overeenkomst gevonden.