Zoek op

certificaat

informaticarecht: een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/certificaat

certificaat

het certificaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [sɛrtifiˈkat] Verbuigingen:   certifi|caten (meerv.) officieel papier als bewijs van iets Voorbeelden:   `Als een kunstwerk een certificaat van echtheid heeft, weet je zeker dat het niet een vervalsing is.`, `Als j...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/certificaat

certificaat

•een schriftelijk bewijs.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/certificaat

certificaat

Officieel bewijs van met succes geleverde prestaties voor een afgerond leergeheel (vak, cursus ...). Voor een met succes afgerond vak of deelkwalificatie kan een leerling-cursist een certificaat krijgen. Meerdere certificaten kunnen leiden tot een diploma, ter afsluiting van een volledige opleiding. Certificaten worden behaald in het algemeen vorme...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

certificaat

schriftelijke verklaring dat een product of proces voldoet aan de in dat certificaat vastgelegde specificaties Nadere omschrijving In de bouw worden certificaten uitgegeven door certificatie-instellingen die moeten zijn erkend door de Raad voor de Accreditatie. Voor zowel producenten als afnemers kan certificatie kostenbesparend werken: een...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

Certificaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...aten), getuigschrift, verklaring, bewijs, attest.
*...FICEREN,
*...FIËREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik certificeerde of certifiëerde, heb gecertificeerd of gecertifiëerd), bij getuigschrift bevestigen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Certificaat

Let op: Spelling van 1858 certificat, Fr., getuigschrift, bevestiging. Certificat d'origine, zie origine. Certificatie, het bevestigen, voor waarheid verklaren, de verzekering. Certificeren, verzekeren, door een getuigschrift bevestigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Certificaat

Voor een met succes afgerond vak of deelkwalificatie kan een certificaat worden verkregen. Meerdere certificaten kunnen leiden tot een diploma, ter afsluiting van een volledige opleiding. Certificaten zijn te behalen in het algemeen vormend onderwijs, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs, educatie en bero...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

certificaat

Verhandelbaar waardepapier dat is uitgegeven door banken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

certificaat

Schriftelijke verklaring dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een duidelijk omschreven onderwerp van certificatie in overeenstemming is met een bepaalde sociocratische norm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10172

Certificaat

Door een administratiekantoor uitgegeven effect dat een (gedeelte van een) aandeel vertegenwoordigt. Een certificaat heeft geen stemrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Certificaat

Effect dat een aandeel in een bepaalde onderneming vertegenwoordigt welke in beheer is bij een administratiekantoor. In tegenstelling tot normale aandelen heeft men op certificaten geen stemrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Certificaat

Officiële bekrachtiging van een EVC-procedure.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Certificaat

Bewijs van eigendom van een sleutel, of eigenlijk de cilinder. Een fatsoenlijke slotenmaker zoals Safe zal alleen op vertoon van het certificaat een sleutel namaken. Het is dus zaak zo’n certificaat goed te bewaren. Bijvoorbeeld in een brandwerende kast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10705

Certificaat

Verhandel waardepapier dat is uitgegeven door banken met als onderliggende waarde een schuldbeketenis of een termijn deposito.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Certificaat

Een door een administratiekantoor uitgegeven bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming, uitgezonderd het stemrecht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Certificaat

Aandeel in een onderneming waarbij geen recht op stemrecht geldt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Certificaat

Een digitaal document dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de verificatie en veilige uitwisseling van gegevens in openbare netwerken, zoals het Internet, extranetten en intranetten. Een certificaat vormt een veilige koppeling tussen een openbare sleutel en de entiteit met de bijbehorende persoonlijke sleutel. Een certificaat wordt digitaal onderteken...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Certificaat

door de banken uitgegeven verhandelbare termijndeposito of kasgeldlening in de vorm van schuldbekentenis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Certificaat

Een certificaat is een door een administratiekantoor uitgegeven bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming, uitgezonderd het stemrecht.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Certificaat

certificaat

schriftelijk bewijsstuk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/certificaat

Certificaat

Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening met een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Certificaat

[Nederlands] Schriftelijke verklaring
Gevonden op https://quizlet.com/94545984/nederlands-flash-cards/

Certificaat

Een waardepapier zonder stemrecht dat wordt uitgegeven door een administratiekantoor. Dit kantoor heeft daarvoor (alle) aandelen van een onderneming in handen. Een onderneming kan dit doen als ze financiële middelen wil krijgen zonder het stemrecht te verliezen dat bij het aandelenbezit hoort. Dit stemrecht blijft namelijk in bezit van het adminis...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/c.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.